NHO Service og Handel

Innhold

Velkommen som medlem i bemanningsbransjen

NHO Service er den største næringsorganisasjonen for bemanningbedrifter i Norge.

Våre bemanningsbedrifter står for 80 prosent av omsetningen i markedet. Dette er 221 foretak med 648 virksomheter med 27.345 årsverk og 14,7 milliarder kroner i omsetning i 2015. Mer finner du i "Statistikk og Trender 2016/17" side 21, Se her.

Din bransjekontakt er
Even Hagelien  
Dir. nr: +47 23 08 86 47  
Mobil: +47 952 25 467  
E-post: even.hagelien@nhoservice.no

Bransjens styre er ledet av 
Maalfrid Brath fra ManpowerGroup.  
Mobil: 928 69 515  
Epost: maalfrid.brath@manpowergroup.no

Se oversikt over styret.

Hensikten med foreningen Det viktigste er å utvikle markedet for bemanningsbedrifter, bidra til profesjonelle og attraktive arbeidsgivere, være en vaktbikkje som slåss for deg i næringspolitikken og i arbeidslivsspørsmål. Vedtektene finner du her.

Hva koster det?

Kontingent NHO Service: Det ble vedtatt ny kontingentpolicy for NHO Service på generalforsamlingen i oktober 2015. Den nye modellen er omsetningsbasert.

  • Minstekontingenten er 12.000 kr og gjelder bedrifter med omsetning opp til 20 mill. kroner i alle bransjer.
  • 0,50 promille for omsetning opp til 650 mill. kroner (ordinær kontingentsats) for bedrifter som ikke omfattes av minstekontingent.
  • 0,40 promille for omsetning mellom 650 mill. kr. - 1 mrd. kroner.
  • 0,30 promille for omsetning mellom 1 mrd. – 2 mrd. kroner.
  • ,25 promille for omsetning over 2 mrd. kroner.

Kontingent til NHO:  1,15 promille av 20% av omsetning.

Bransjeavgift:

  • Omsetning inntil kr. 10 millioner: 5 enheter.
  • Omsetning fra kr. 10 millioner: 5 enheter + 1 enhet pr. påbegynt 10 mill.
  • Enhetsprisen er kr 1.350,-

Bedrifter som melder seg inn etter 1. juli får fri kontingent ut året. Kontingenten beregner du her

Medlemsfordeler ♦ Flertallet av bemanningsbedrifter i markedet er medlem ♦ Nasjonale og regionale nettverk, møteplasser og kurs. Nasjonal konferanse hver vår. ♦ Kvalitetsmerke; «Revidert Arbeidsgiver» som synliggjør seriøse bemanningsbedrifter. Dette er obligatorisk fra 2017. ♦ Bransjetilpasset statistikk og analyse som gir verdi for medlemmene. Bransjeforeningen har tett kontakt med forskere og holder oversikt over og eierskap til kunnskapen om bransjen. ♦ Spesialkunnskap om juridiske tema innen området. Standardavtaler er utarbeidet. ♦ Politisk oppfølgning på vegne av bransjen. ♦ Bransjeutvikling og omdømmearbeid. Kommunikasjonsbistand. ♦ Eget nyhetsbrev hvor det gis informasjon om aktuelle tema for bransjen. ♦ Eksterne publikasjoner som presenterer bransjen, bl.a. medarbeiderundersøkelsen. ♦ Kollektiv ansvarsforsikring. Rammeavtaler med gunstige pensjons- og forsikringsløsninger. ♦ Internasjonalt bransjenettverk

Her melder du deg inn