Velkommen som medlem

NHO Service og Handel er den største næringsorganisasjonen for bemanningsbedrifter i Norge.

Vi har 231 bemanningsbedrifter som har 640 virksomheter med 17,5 milliarder kroner i omsetning og som står for 29.000 årsverk i 2017. Mer finner du i "Statistikk og Trender 2018

Din bransjekontakt er
Even Hagelien  
Dir. nr: +47 23 08 86 47  
Mobil: +47 952 25 467  
E-post: eha@nhosh.no

Bransjens styre er ledet av 
Maalfrid Brath fra ManpowerGroup.  
Mobil: 928 69 515  
Epost: maalfrid.brath@manpowergroup.no

Se oversikt over styret.

Hensikten med foreningen Det viktigste er å utvikle markedet for bemanningsbedrifter, bidra til profesjonelle og attraktive arbeidsgivere, være en vaktbikkje som slåss for deg i næringspolitikken og i arbeidslivsspørsmål. Vedtektene finner du her.

Hva koster det?

Kontingent NHO Service og Handel: Det ble vedtatt ny kontingentpolicy for NHO Service på generalforsamlingen i oktober 2015. Den nye modellen er omsetningsbasert.

  • Minstekontingenten er 12.000 kr og gjelder bedrifter med omsetning opp til 20 mill. kroner i alle bransjer.
  • 0,50 promille for omsetning opp til 650 mill. kroner (ordinær kontingentsats) for bedrifter som ikke omfattes av minstekontingent.
  • 0,40 promille for omsetning mellom 650 mill. kr. - 1 mrd. kroner.
  • 0,30 promille for omsetning mellom 1 mrd. – 2 mrd. kroner.
  • ,25 promille for omsetning over 2 mrd. kroner.

Kontingent til NHO:  1,15 promille av 20% av omsetning.

Bransjeavgift:

  • Omsetning inntil kr. 10 millioner: 5 enheter.
  • Omsetning fra kr. 10 millioner: 5 enheter + 1 enhet pr. påbegynt 10 mill.
  • Enhetsprisen er kr 1485,-

Bedrifter som melder seg inn etter 1. juli får fri kontingent ut året. Kontingenten beregner du her

Medlemsfordeler ♦ Flertallet av bemanningsbedrifter i markedet er medlem ♦ Nasjonale og regionale nettverk, møteplasser og kurs. Nasjonal konferanse hver vår. ♦ Kvalitetsmerke; «Revidert Arbeidsgiver» som synliggjør seriøse bemanningsbedrifter. Dette er obligatorisk fra 2017. ♦ Bransjetilpasset statistikk og analyse som gir verdi for medlemmene. Bransjeforeningen har tett kontakt med forskere og holder oversikt over og eierskap til kunnskapen om bransjen. ♦ Spesialkunnskap om juridiske tema innen området. Standardavtaler er utarbeidet. ♦ Politisk oppfølgning på vegne av bransjen. ♦ Bransjeutvikling og omdømmearbeid. Kommunikasjonsbistand. ♦ Eget nyhetsbrev hvor det gis informasjon om aktuelle tema for bransjen. ♦ Eksterne publikasjoner som presenterer bransjen, bl.a. medarbeiderundersøkelsen. ♦ Kollektiv ansvarsforsikring. Rammeavtaler med gunstige pensjons- og forsikringsløsninger. ♦ Internasjonalt bransjenettverk

Her melder du deg inn

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!