Nye spesialister i fuktteknikk

gruppe

2020-kullet.

Fagskolen Oslo og Akershus utdannet fuktteknikere i samarbeid med skadesaneringbransjen i NHO Service og Handel. Nå er 12 nye studenter ferdig med studiene.

Studiet har opptak hvert 2. år, har 12 nettbaserte samlinger over 2 år. Det er nå 4 år siden første kull startet og totalt er det uteksaminert 35 fuktteknikere. Antall søkere til årets opptak er 32. Utviklingen og gjennomføring av studiet skjer i samarbeid med NHO Service og Handel og bedrifter som bidrar med kompetanse som lærere.

Prosjektpresentasjon

Årets avgangsstudenter fikk som mange andre studenter merke koronakrisen ved at en samling for arbeid med avsluttende prosjektoppgave måtte avlyses og erstattes med digitalt arbeid. Allikevel ble prosjektarbeidet sluttført på en god måte og med meget gode resultater. Spesielt hyggelig var det å kunne gjennomføre prosjektpresentasjonene som planlagt med fysisk frammøte på skolen og at NHO Service og Handel arrangerte en avslutningslunsj. Se også Feiret nye fagskolespesialister (2018).

Roar Smedsrud, Frøiland Bygg Skade, valgt leder i Bransjeutvalg Skadesanering i NHO Service og Handel:
«Skadesaneringsbransjen satser på kompetansebygging. Fuktskader er et stort samfunns- og helseproblem som også medfører store kostnader dersom de ikke håndteres forsvarlig. Prosjektlederrollen er avgjørende for kvaliteten i hvert prosjekt og effektiviten i gjennomføringen. Utdannelsen som fagskolespesialist gir økt kompetanse innen begge disse områdene. Bransjen er glad for det gode samarbeidet med Fagskolen Oslo.»

Kai Andersen, CEO Polygon Norway:
«Vi har som selskap satset lenge på målrettet kompetanseutvikling og kommer også til å ha flere studenter med på kull 3. Ved å sørge for å ha deltakere med slike utdannelser, utfordres vår egen praksis og er kompetansedrivende i hele organisasjonen.»

Vegar Kristoffersen, CEO Recover Nordic Norge:
«Vi har vært engasjert helt fra oppbyggingen av studiet og bidrar også med faglærer. Når vi arbeider med systematisk kompetansebygging i egen organisasjon er fuktteknikerstudiet et viktig sted å utvikle kunnskap og dermed bransjen.»

Vil du vite mer om studiet?

Øivind Eriksen-Vik, Studiekoordinator tlf. 90644885,
Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør i NHO Service og Handel tlf. 95720116 ,

Fagskolen Oslo og Akershus om studiet

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?