Nye standarder for fuktsikker byggeprosess og sanering etter fuktskader

Publisert

Standard Norge har i samarbeid med bransjen utviklet nye standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS 3515. Se video fra lansering denne uken.

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. 22. juni inviterte Standard Norge til frokostmøte om to standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS 3515.

Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager i form av allergier og luftveissykdommer for beboere og brukere.

Skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader

Målet med NS 3515, som ble utgitt i slutten av mars 2021, er å redusere skadeomfanget dersom det skulle oppstå vann- eller fuktskade i en bygning. Standarden vil være et nyttig verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk er hensiktsmessige og forsvarlige. Den setter krav til kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger. Kravene som stilles til ansvarlig foretak for saneringsarbeidet omfatter blant annet hva som skal undersøkes på skadestedet og hvordan de ulike prosessene knyttet til saneringsarbeidet skal gjennomføres, herunder valg av metoder, sluttkontroll og dokumentasjon.

Fuktsikker bygging

NS 3514 gir aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og bidrar til økt bevissthet på fuktsikker bygging. Standarden inneholder krav knyttet til planlegging og gjennomføring for å unngå at fukt (i hovedsak nedbør) i utførelsesfasen av et byggeprosjekt skal føre til skader på materialer eller konstruksjoner.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?