NHO Service og Handel

Innhold

5 kjappe om dagligvarer og konkurranse

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

#205

NHO Service og Handel var denne uken på høring om Stortingsmelding om konkurranse innen daglig varer. Her er våre fem kjappe innspill.

1) Permanent satsning på dagligvarer i Konkurransetilsynet er meget viktig. De Konkurransetilsynet har de siste årene gått dypt inn i problemstillingene og har nå et forsterket tilsyn som vil bidra til sunn konkurranse langs hele verdikjeden for dagligvarer.

2) Handlingsrommet i lovverket er godt nok. Det ikke er behov for en ytterligere understreking av at konkurranseskadelig prisdiskriminering er ulovlig - det står i dagens lov. Forutsetningen er at Konkurransetilsynet tar en permanent, tydelig, veiledende posisjon overfor aktørene.

3) Prisforskjeller utover 3-5 prosent kan være konkurranseskadelig og dermed i strid med loven, i følge Konkurransetilsynet. Undersøkelse avdekket forskjeller langt over dette, innenfor noen varegrupper. NHO Service og Handel mener det derfor er positivt at det skal stilles krav om å oppgi begrunnelse der hvor leverandører opererer med store forskjeller i innkjøpspriser. 

4) Store forskjeller i innkjøpspris gir dagligvarebransjen store utfordringer for de som ikke er størst. Det er viktig å tydeliggjøre hva man legger i «stor forskjell» og at dette er forutsigbart fra Konkurransetilsynet – altså at aktørene vet hva som forventes av dem og hvordan dette vil følges opp av tilsynet.   

5) Dagligvaremarkedet har små marginer, høyt tempo og en må ha høyt volum for å ha sorte tall på bunnlinjen. Små marginer innebærer også behov for tett, daglig oppfølging av driften i hver butikk. Franchisevirksomhet er derfor en grunnleggende, viktig driftsform som muliggjør lokalt eierskap og butikktetthet i distrikts-Norge, og som bidrar til verdiskapning lokalt.   

Mer om meldingen

Opptak fra høringen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt