Sterkere tilsyn er nødvendig for god konkurranse

Publisert

løvebakken

-Det er bra at Stortinget presiserer Konkurransetilsynets rolle og ansvar i å føre et tydelig og veiledende tilsyn med dagligvarebransjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Stortingets næringskomité avga torsdag innstilling til meldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane.»

359.000 arbeidsplasser

Norsk varehandel sysselsatte 359.000, omsatte samlet for 1.805 mrd og bidro med 251 milliarder kroner i verdiskapning i 2019 (SSB nasjonalregnskap). Det gjør næringen til landets nest største målt i antall sysselsatte, med ca 13 prosent av total sysselsetting, og tredje største næring ut fra bidrag til total verdiskapning i næringslivet.

NHO Service og Handel har lenge vært opptatt av at konkurranseforholdene i dagligvarebransjen har vært for dårlige, noe som kan ha gått utover varetilbud, prisnivå og nyetableringer. I den åpne høringen i næringskomiteen i november 2020 ble det etterlyst et sterkere tilsyn med bransjen, og at Konkurransetilsynet og det nyetablerte Dagligvaretilsynet gis ansvar for både veiledning og oppfølging rundt konkurranseforhold. Et flertall i næringskomiteen bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti følger i innstillingen opp dette, gjennom forslag om at «Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen.»

-Vi har vært bekymret over utviklingen i markedet og denne bekymringen har både regjeringen og Stortinget lyttet til. Vi håper tiltakene Stortinget foreslår nå vil skape bedre konkurranse, lavere priser og ikke minst at vi også skal se nyetableringer innen dagligvaremarkedet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

God løsning om ulovlig prisdiskriminering

Et av de sentrale spørsmålene i regjeringens melding handlet om innkjøpspriser og prisdiskriminering. I henhold til konkurranseloven er prisdiskriminering som er til skade for konkurransen ulovlig. En enstemmig næringskomité peker på at styrkingen av Konkurransetilsynet de siste årene også må føre til at det føres sterkere kontroll med ulike innkjøpspriser, slik at sunne konkurransevilkår opprettholdes.

-Vårt syn har alltid vært at dagens konkurranselov er tilstrekkelig for å få gode konkurranseforhold i dagligvaremarkedet. Vi har også pekt på det handlingsrommet som loven i dag gir, at tilsynet med markedet har vært for svakt og at dette over tid har skapt uro og usikkerhet for om det forekommer konkurranseskadelig prisdiskriminering. Stortingets presiseringer om styrking av tilsynsvirksomheten med dagligvarebransjen er en klar marsjordre til Konkurransetilsynet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Les innstillingen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?