NHO Service og Handel

Innhold

Om bransjen

blomster

Foto: ColourBox.com

Norsk varehandel er en av landets største næringer. I 2016 var 372.600 personer ansatt i varehandelen, det tilsvarer 13,8 prosent av sysselsettingen i fastlands-Norge. Kun offentlig sektor genererer flere arbeidsplasser. Sysselsettingen i varehandelen har vært ganske stabil, med en nedgang på 0,4 prosent i 2016 fra 2015-nivå.

Rapport

Rapporten har nøkkeltall for bransjen.

"Handel - Statistikk og Trender 2018" er en publikasjon fra NHO Service og Handel som gir nøkkeltall om bransjen.

Varehandelen omsatte samlet for 1 626 mrd.kr i 2016, veksten fra 2015 er 5,5 % for alle kategoriene Statististisk Sentralbyrås (SSB) varehandelsstatstikk omfatter (45, handel med og reparasjon av motorvogner, 46: Agentur- og engroshandel og 47: detaljhandel). Den sterke veksten kommer hovedsakelig fra motorkjøretøyhandel som vokste med 9,7 %.

Veksten fra 2015-2016 var slik:

  • Agentur og engroshandel vokste med 5,7 %.
  • Detaljhandelen hadde en vekst på 3,2 %.
  • Dagligvarehandel vokste med 4,1 %.
  • Netthandelen vokste med 15,7 %.

Se rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!