Fullt gjennomslag for millionprosjekt

Publisert

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) får 4,6 millioner kroner i støtte til prosjektet Ren Tilstedeværelse som skal styrke partsamarbeidet. Et mål er økt satsning for at mer renhold skal skje på dagtid.

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund har gode tradisjoner for partssamarbeid på en rekke politikkområder, i tillegg til å være motparter i tarifforhandlingene.

Nylig søkte organisasjonene på vegne av sine medlemmer om finansiering til et stort partssammensatt prosjekt. Det ble fullt gjennomslag for søknaden og prosjekt Ren tilstedeværelse starter opp første kvartal 2023.

- Partssamarbeid om aktuelle politikkområder er helt sentralt for NHO Service og Handel. Vi samarbeider om kompetanse, mot arbeidslivskriminalitet, for gode rammer i offentlige innkjøp for å nevne noe – og jeg har stor tro på at dette prosjektet med NAF vil gi god kraft i et videre samarbeid. Og at både funn og føringer renholdsbransjen jobber frem blant partene kan gi ringvirkninger for hele den mangfoldige servicebransjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn administrerende direktør i NHO SH.

- Vi er både stolte og takknemlige for den tilliten Hovedorganisasjonenes Fellestiltak viser oss ved at søknaden gikk gjennom og at vi kan starte prosjektet. Det er en etterlengtet og viktig satsning for bedriftene i Drift og Service og vil være med å konsolidere vår relasjon til NAF på en ypperlig måte, sier fagsjef i Ingeborg Malterud.

- Det er en forutsetning for å utløse finansieringen at minst ti bedrifter går inn i dette og allerede tar interesserte ledere og tillitsvalgte kontakt med NAF og oss. Bygg partssamarbeid, omdømme og kompetanse ved ren tilstedeværelse!

Hovedmålet med å gjennomføre et utviklingsprosjekt er å revitalisere og styrke partssamarbeidet hos bedriftene innen renholdsbransjen i Norge. Bedrifter i NHO SH og bransjen vil også sitte igjen med konkrete prosjektleveranser: økt kunnskap og moderne verktøy for lokalt partssamarbeid, partssammensatt satsning for renhold på dagtid og ny felles forståelse av norsk arbeidslivsmodell og modellens rammer. Følgeforskning er en sentral del av prosjektet.

Fakta:
  • LO og NHO har ved Hovedavtalen inngått samarbeidet Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Målet med tiltaket, der en person fra LO og en fra NHO utgjør sekretariatet, er å gi kunnskap, kraft og tyngde til partssamarbeidet hos bedriftene i Norge.
  • Budsjettet for prosjekt Ren Tilstedeværelse har en samlet ramme på 11 580 000 NOK. Bedriftenes og organisasjonenes egeninnsats er beregnet til 6 980 000 NOK og vi fikk innvilget fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak det vi søkte om, 4 600 000 NOK, i finansiell støtte til utviklingsprosjektet.
  • Oppstart er 15. mars 2023, etter et forprosjekt der deltakende bedrifter forankres og prosjektstrukturen settes. Prosjektet avsluttes 15. september 2025.
Ingeborg Malterud

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt