Ønsker økt kompetanse ved hjelp av Ren Tilstedeværelse

Publisert

Kvinne og mann foran sundvolden hotel

Said Hassen, tillitsvalgt, og Nicole Sverdrup som representerer Coors HR-avdeling. Foto: Baard Fiksdal (NHO SH)

- Ren Tilstedeværelse er et prosjekt som vi håper skal lede til mer renhold på dagtid, mer heltid og økt kompetanse, sier Said Hassen, tillitsvalgt i Coor som har 1.800 ansatte og 400 organiserte.

Denne uken hadde Ren Tilstedeværelse samling på Sundvolden Hotel. Her møtte vi Said Hassen sammen med Nicole Sverdrup som representerer Coors HR-avdeling.

- Coor, som arbeidsgiver er veldig positiv til dette prosjektet. Vi opplever i dag god og konstruktiv dialog mellom tillitsvalgte og organisasjonen, sier Nicole Sverdrup.

- Said Hassen, du har vært tillitsvalgt i 16 år. Hvordan vurderer du prosjektet?

- Vi har presentert satsingen på personalmøter og vektlagt at det gir gode muligheter for partsamarbeid og dialog. Vi håper å få flere tillitsvalgte. Mange ønsker seg mer kompetanse. Særlig er styrket språkopplæring viktig, sier Said Hassen.

- Utvikling av våre ansatte og ledere er viktig for oss. Vi anser språkopplæring som et viktig tiltak både for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø, men også for medarbeiderens integrering i samfunnet, sier Nicole Sverdrup.

- Vi har i samarbeid med språkskolen Lingu fått til språkkurs, fysisk og digitalt for 150 medarbeidere i Oslo, Bergen og Stavanger i år. Vi har laget brosjyrer på 15 språk for å nå ut til de med svakest norskkunnskaper. Kursene er gratis og går dels i arbeidstiden. Vi er veldig imponert over at så mange av våre medarbeidere melder seg på kurs for å bedre sine språkferdigheter, sier Nicole Sverdrup.

- Hva skal til for å få mer renhold over på dagtid?

- Vi tror mulighetene er gode. Veien å gå er at dette blir et krav i anbud, og det vil trolig mange være med på. Renhold på dagtid handler om sosial bærekraft som er viktig for bransjen, sier Nicole Sverdrup og Said Hassen.

Coor har bedriftsutvalgsmøter med tillitsvalgte en gang i måneden.

- Vi har bedriftsutvalgsmøter hver måned. I disse møtene deltar HR og tillitsvalgte innenfor alle tariffavtaler. Møtene tar først og fremst for seg endringer i kontrakter, sykefravær og oppsummering av hva som skjer i de ulike Business Unitene våre, forteller Nicole Sverdrup.

- Gjennom dette prosjektet håper vi å nå ut til våre ledere og medarbeidere med informasjon og opplæring om arbeidsmiljøloven og fordelene med et godt partssamarbeid. Vi mener at vi gjennom et godt partssamarbeid vil vi kunne arbeide frem gode løsninger for renholdsmedarbeiderne samtidig som vi ivaretar selskapets behov, slutter Nicole Sverdrup.

mann
  • Jon Samuelsen
  • Prosjektleder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?