Prosjektets hovedmål er å revitalisere og styrke partssamarbeidet hos bedriftene innen renholdsbransjen i Norge. Prosjektet skal bidra til å tette gapet mellom de utfordringer bransjen preges av nå og målet om en synlig, kompetent og verdsatt bransje i Norge.

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom NAF og NHO Service og Handel, medlemsbedrifter og Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF). Målet er å løfte renholderes status, heve kompetanse, og flytte mer av renholdet over til dagtid.

  • Delmål 1: Øke kompetansen på felles utfordringer i bransjen, konkretisere mål og vise hvordan partssamarbeid lokalt kan bidra til løse utfordringene. Det er et mål at deltakerne skal sitte igjen en konkret kunnskapsbank, kunnskap om struktur og organisering, samt ferdigheter til å bruke dette lokalt.
  • Delmål 2: Felles arbeide for tjenesteleveranse på dagtid. Vi tror at renhold på dagtid i seg selv, samt læring av samarbeid om dette i prosjektet, vil bidra til positiv omdømmebygging, kompetanseheving og se muligheter i digitalisering/robotisering og arbeidsplassutvikling. Et av prosjektproduktene vil være å utvikle en kampanje, rettet mot kjøpere av renholdstjenester, som belyser fordeler av renhold på dagtid.

Samarbeidspartnere

Her er de som samarbeider i prosjektet. Se oversikt

Om bransjen

Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent. Renhold defineres av Arbeidstilsynet, som forebyggende helsearbeid fordi det motvirker spredning av sykdom. Uten renhold kan ikke samfunnet holde åpent og fungere, noe vi i stor grad ble minnet om under pandemien. Se mer her

For deg som deltar i prosjektet

Oversikt over samlinger, dokumenter oa. Denne siden krever brukernavn og passord.

Nyheter

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt