Hvorfor partsamarbeid er lønnsomt

Publisert

Inger Mari Hagen fra AFI, Oslo Met. Foto: Baard Fiksdal

Hvordan partssamarbeid bidrar til lønnsomme, produktive og gode arbeidsplasser, var tema for forsker Inger Mari Hagen fra AFI, Oslo Met, i dag i prosjektet Ren Tilstedeværelse som NAF og NHO Service og Handel er sammen om.

Inger Marie Hagen startet sitt foredrag med et smil: - Samarbeid er ikke lønnsomt. Det koster penger. Det fører til at lønna økes, sa hun.

Inger Marie Hagen innlegg tok fatt i kunnskapsgrunnlaget om partssamarbeid, og hvordan gå frem med partsamarbeid? Hvilke mekanismer kan identifiseres og hvordan henger produktivitet og demokrati sammen?

- Den som er påvirket av en beslutning har rett til å delta. Det er en demokratisk rettighet og helt grunnleggende for vårt samfunn. Demokrati gir likhet og frihet. Det gir motivasjon og derav produktivitet, sa Inger Marie Hagen.

Hun tok blant annet opp erfaring fra økonomisk forskning som vektlegger at partsamarbeid er viktig for informasjon til fagforeninger slik at konfliktnivået avtar, og til virksomhetens ledelse som får bedre grunnlag for beslutninger. Partsamarbeid er ansvarliggjøring og fremmer motivasjon.

Inger Marie Hagen løftet også frem arbeidslivsforskning som viser at partsamarbeid er viktig for konflikthåndtering, det skaper tillitt, forutsigbarhet, fremmer lojalitet og åpenhet, og skaper en felles virkelighetsforståelse.

Hun viste også hvordan individuell innflytelse på egne arbeidsoppgaver gir engasjement, økt kvalitet, motiverer til innsats, fremmer stabilitet og gir bedre arbeidsmiljø.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?