Vekteropplæring: 8 av 10 står til eksamen

#205

Runar Karlsen er direktør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel. (Foto: Baard Fiksdal)

Kravene er økt, men strykprosenten faller og er nå nede i 17 prosent. Utviklingen for vekteropplæring er gledelig, mener NHO Service og Handel.

- De som leverer vekteropplæring etter den nye, nasjonale og lovpålagte standarden opplever at dagens kandidater har bedre forutsetning for å bestå eksamen nå enn de hadde for et knapt år siden, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel til Aktuell Sikkerhet.

Etter mange års arbeid, trådte de nye kravene til vekterutdanning i kraft ved inngangen til 2018. I praksis innebar dette mer omfattende opplæring enn tidligere, samt økt kontroll med gjennomføring av eksamen. Det finnes ingen offisiell statistikk på hvor mange som ikke besto vekteropplæringen frem til 2018, men det ingen stor hemmelighet at dette var påfallende få. Det er også dokumentert svindel med utstedelse av kursbevis til personer uten fullført kurs. Så fort de nye reglene begynte å gjelde, viste eksamensresultatene at bare halvparten av kandidatene besto eksamen ved første forsøk. Alle gis mulighet til å ta et forsøk nummer to.

- Tall frem til midten av november i fjor viser at ett tusen vektere hadde gått opp til eksamen. 17 prosent av disse klarte ikke å bestå, heller ikke ved sitt andre forsøk. Dette viser likevel en betydelig forbedring, sier Karlsen.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!