Større aksept for vekterbransjens viktige samfunnsrolle

Publisert

Fra ventre: Kjetil Ravlo, leder av Norges Politilederlag (NPL) i Parat, Arne Stadheim, bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel, Einar Kaldhol, leder Parat Politiet, Håkon Skulstad, assisterende politidirektør i Politidirektoratet, Synne Normann Myhre, Andrine Lillegard, begge masterstudenter ved Høgskolen Kristiania.

Med harde fakta om manglende samspill mellom politi og vektere, presenterte studentene fra Høgskolen i Kristiania sine funn overfor politidirektoratet, politiets arbeidstakerorganisasjon og NHO Service og Handel. - Samspillet mellom politi og vektere må bli bedre.

Det sa Synne Normann Myhre og Andrine Lillegard, begge masterstudenter ved Høgskolen, under tirsdagens debatt om vekterbransjen og hvorvidt denne kan avlaste politi og forsvar når krisen inntreffer. Bakteppet for debatten var nemlig deres rykende ferske masteroppgave om tematikken.
Lederen av Norges Politilederlag (NPL) i Parat, Kjetil Ravlo, erkjente vekternes viktige samfunnsrolle.

- Temaet som løftes frem i denne debatten viser at vi har noe å gå på, sa han til en fullsatt sal.

Viktig samfunnsrolle

Studien til Myhre og Lillegard viser at årsaker som knapphet av økonomiske ressurser, rigide strukturer og manglende felles planverk bidrar til å begrense samarbeidet. Samtidig er de juridiske rammene rundt sikkerhetsbransjen og politiet også med på å hemme samarbeidet.

- Det restriktive lovverket begrenser sikkerhetsbransjen i dag. Dette vil, i fremtiden, kunne gi negativ effekt på utfallet av alvorlige hendelser, sa studentene.

Vekterbransjens viktige samfunnsrolle kan ses som et resultat av politireformen fra 2015, der politiet i stor grad fjernet seg fra bybildet til fordel for oppgaver av mer alvorlig karakter. I 2018 undertegnet Politidirektoratet (POD) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) en samarbeidsavtale med den hensikt å få til økt samarbeid og samspill mellom politiet og sikkerhetsbransjen i krise- og beredskapsarbeid. Et av funnene fra studien viser at avtalen i liten grad følges opp, og at dette i hovedsak er et problem hos ledelsen. 11 av 12 politidistrikt har inngått lokale samarbeidsplaner, men det er ifølge studien store forskjeller i hvor tett samarbeidet med vekterne er i den spesifikke regionen.

- Dette er en avtale som jeg ikke har vært kjent med, sa lederen av Norges Politilederlag i Parat. - Nå har jeg blitt bevisst på den.

Håkon Skulstad, assisterende politidirektør i Politidirektoratet, mener vekterne er en viktig ressurs for politiet når det gjelder avlastning av operative oppgaver, men at selve rolleansvaret er viktig å avklare.

- Det som er viktig er at politiet løser politioppgaver, mens vekterne løser de oppgavene som naturlig ligger til deres rolle, og som ikke handler om den klassiske maktutøvelsen som er lagt på politiet.

Økt anerkjennelse

Sikkerhetsbransjen har vært gjennom en stor endring de siste årene, hvor kvalitet, tillit og anerkjennelse i samfunnet har utviklet seg positivt. Arne Stadheim, bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel er tydelig på at dersom sikkerhetsbransjen skal avlaste politiet i operativt krisearbeid, må næringslivet i større grad innlemmes i den formelle beredskapsstrukturen.

I debatten poengterte han at vekterne har rollen som en beredskapsaktør i et overordnet sikkerhetsbilde, men at dette potensiale ikke er godt nok utnyttet.

- Politiet er den viktigste premissleverandøren til sikkerhet og beredskap i fredstid. Sikkerhetsbransjen er en komplementær bransje når det gjelder det oppdraget politiet er satt til å utøve, sier Stadheim. – Samtidig ser vi at potensialet til sikkerhetsbransjen ikke er utnyttet. Potensialet til å få en bedre beredskap slik at politiet i større grad skal klare å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

En innrømmelse fra Skulstad, der han viste til en større aksept rundt vekternes rolle, ble servert til en smilende bransjedirektør.

- Vi har nå revidert plan- og beredskapssystemet vårt. Tidligere omtalte denne ikke vekterbransjen, det gjør den nå. Men, vi kan nok bli ytterligere bedre. Det er et potensiale, innrømmet han.
Se opptaket her

mann
  • Arne Stadheim
  • Direktør Sikkerhet og Beredskap
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?