Vektere i barselpermisjon / sykemeldte kan miste jobben

Arne Stadheim

Arne Stadheim, bransjedirektør sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel har hatt dialog med myndigheter om saken. Foto: Baard Fiksdal

Alle vektere må regodkjennes og bestå eksamen hvert fjerde år. Regelen kan koste vektere i barselpermisjon og sykmeldte jobben.

I 2018 kom det et krav om at alle vektere må godkjennes på nytt hvert fjerde år.

Det er en omfattende regodkjenningseksamen vekterne skal gjennom. Den har samme omfang som eksamen i Nasjonal Grunnutdanning Vektere (NGV). Den innebærer et ukeskurs og en ny eksamen hvor hele grunnutdanningen er pensum.

Vekterne som var utdannet før 2018 hadde frist på seg til å gjennomføre regodkjenning med eksamen innen årsskiftet 2022/2023. En nådeløs frist for langtidssykmeldte og de som er ute i barselpermisjon:

Om de ikke var tilbake på jobb og fikk gjennomført eksamen innen årsskiftet, mistet de retten til å arbeide videre som vektere fra 1. januar 2023. Det er 9.097 personer som har vekter som yrke, per 1. kvartal 2022, i følge SSB.

- Det er en utilsiktet effekt

Arne Stadheim, bransjedirektør sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel har hatt dialog med myndigheter om denne saken.

-I fjor høst ble vi gjennom bransjedialog gjort oppmerksom på en etter vår mening, utilsiktet effekt av regodkjenningsregelverket. For å opprettholde sertifiseringen som vekter, er det etter Vaktvirksomhetslovens § 9, bokstav e, nødvendig med et regodkjenningsløp hvert fjerde år, med en avsluttende eksamen. Dersom dette ikke gjøres, og medarbeideren fremdeles ønsker å praktisere som vekter, må vedkommende ta hele utdanningsløpet på nytt. Med ny eksamen. Det er her virkeligheten møter teorien. Justisdepartementet har i dialogen med oss etter vår mening, tolket bestemmelsen i Vaktvirksomhetsloven §9 bokstav e, for rigid. Helt konkret vil regelverket kreve at en medarbeider, som ble gravid i siste del av sin godkjente periode som vekter, og som ikke rekker å gjennomføre regodkjenningsprosessen før fraværet starter, ta hele utdanningsløpet på nytt. Det samme kan skje med medarbeidere som er lengre fraværende på grunn av sykdom, sier Stadheim.

Straffes med ulønnet permisjon

- Kandidatene kan i slike tilfeller bli "straffet" med ulønnet permisjon, mens utdanningen foregår og samtidig bli avkrevd en ikke ubetydelig kursavgift. I praksis oppleves dette veldig urimelig i bransjen, og faren for at flere av medarbeiderne som står i en slik situasjon forlater sikkerhetsbransjen, er høyst reell. Det presiseres også at regodkjenning innenfor vektergodkjenningens 4 år, kun kan tas det siste året, sier Stadheim.

Avslo dispensasjoner

-Dette er etter vår mening en utilsiktet effekt av regelverket, og helt uproporsjonalt ut fra omstendighetene. Vi har i sakens anledning gjennomført ett møte med Justisdepartementet, og fulgt opp med flere brev. Vårt foreløpige svar er at departementet ikke anser dette til å være et så stort problem at det kan forsvare den jobben Politidirektoratet må legge til grunn for å behandle dispensasjonssøknadene. Departementet avslo også vårt ønske om en midlertidig dispensasjonsadgang, inntil endelig svar foreligger. Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap kan derfor ikke utelukke at virkningen som ovenfor beskrevet, for noen medarbeidere allerede er gjort gjeldende, sier Stadheim.

Det presiseres at Justisdepartementet ikke har tatt en endelig beslutning i saken.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt