Ansatte i private bedrifter er mer fornøyde med ledelsen

Publisert

Kaltenborn og Edvardsen

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel i Arendal i samtale med Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Ansatte i privat sektor er mer fornøyd med samarbeid med ledelsen enn ansatte i offentlig sektor, viser ny Fafo-rapport. Rapporten var opptakt til debatt i Fafo-regi i Arendal i dag.

Fafo-rapporten viser at arbeidstakerne i hovedsak er godt fornøyde med hvordan verneombudsordningen og arbeidsmiljøutvalg faktisk fungerer. Arbeidstakere i privat sektor er gjennomgående mer fornøyd med ordningene enn arbeidstakerne i offentlig sektor. Rapporten fremhever at kompetanseutvikling er et tema som både ledere og tillitsvalgte etterlyser i partssamarbeidet. Dette er særlig knyttet til teknologiske endringer og økende grad av digitalisering i arbeidslivet.

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel, hadde i Arendal i dag tidlig en samtale med Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Størrelse har mye å si

- Denne fafo-rapporten er nyttig og inspirerende. Den viser at størrelse har mye å si for medbestemmelse. De store bedriftene har ofte systemer som fungerer, mens dette er mer krevende i små bedrifter, sier Kaltenborn.

-Rapporten viser også at det ikke er regelverket det skorter på, det er anvendelsen. Vi ser bedrifter som har tariffavtaler som ikke praktiserer ordninger så godt som de kunne, og vi ser mange bedrifter innen handel og service som ikke har tariff-avtaler, men som likevel har ordninger. Det er ikke først og fremt endrede regler vi er ute etter. Vi er ute etter å tilpasse den norske modellen. Vi har et arbeidsliv som er i endring. Tjenestesektoren blir større og større og vil være preget av store teknologiske endringer. Da blir det viktig at vi tar med oss de gode ordningene som vi har og at vi kan bevare tillitt og et nært forhold mellom partene, sier Kaltenborn.

- De bedrifter som har tariffavtale mener jo at dette er positivt for bunnlinjen deres, understreket Kaltenborn.

Motbakker

Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund ga et bilde av situasjonen som ikke bare positivt.

-I noen bransjer går det veldig bra med. Vi signerer tariffavtaler som aldri før, men i noen bransjer, særlig i service- og tjenestesektoren er det motbakker. Jeg tror dette gjøres vanskeligere enn det behøver å være. Det kan gjøres enkelt å inngå tariffavtaler. Jeg vifter ofte med hovedavtalen. Alt som står der er ikke selvforklarende. Her er det noen rammer og retningslinjer for hvordan man kan gjøre ting bra på den enkelte bedrift, men som kan være krevende å få til i praksis, sa Brede Edvardsen. Han poengterte at oppdrag på anbud kan gi kortsiktighet med prosjekt-ansatte som gir utfordringer for samarbeid mellom partene.

- Når det gjelder anbud så har arbeidsgiver og arbeidstaker felles interesser i at det blir større fokus på kvalitet og ikke bare et ensidig fokus på pris, sa Kaltenborn.

Bakgrunn

FAFO-rapporten "Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning". Rapporten retter blikket mot det norske bedriftsdemokratiet, slik det framstår i dag, og utviklingen over tid. Bildet som tegnes, er gjenkjennelig. Fravær av dramatiske endringer betyr likevel ikke fravær av utfordringer. Vi finner variasjon mellom bransjer når det gjelder hvor utbredt ulike bedriftsdemokratiske ordningene er, og hvordan de praktiseres. Samtidig er vi inne i en periode der endringene forventes å bli store.  Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i årene framover. I privat sektor er det gjerne i store industrivirksomheter at partssamarbeidet og medbestemmelsen sitter i veggene. Men det er ikke gitt at slike virksomheter vil prege morgendagens arbeidsliv.

Se rapporten her

Program

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?