Endret betaling for prosedyre

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Mygland

Sigbjørn S. Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel.

NHO og NHO SH påtar seg prosedyreoppdrag innen arbeidsrett for våre medlemmer. Vi vil minne om at betalingsmodellen for dette ble endret i fjor.

Som en del av medlemstilbudet bistår vi med prosedyreoppdrag innen arbeidsrett for de alminnelige domstoler. Av de sakene (stevningene) som årlig kommer inn til NHO Service og Handel, håndteres i overkant av halvparten av NHO-S (NHO sentralt), mens resten håndteres av NHO Service og Handel. I tillegg kommer det saker fra NHO Service og Handels medlemsbedrifter direkte til NHO-S eller til NHOs regionskontorer.

Gjeldende ordning for prosedyreoppdrag

Ny kostnadsberegning for prosedyreoppdrag ble gjort gjeldende fra 1. april 2018, og skulle da gjelde oppdrag NHO/landsforeninger påtok seg fra og med denne dato. NHO SH vedtok å ha samme ordning, da ulikheter innen NHO vil medføre store utfordringer. Den nye modellen innebærer følgende:

Det inngås avtale om å prosedere en sak i en instans. Oppdraget avsluttes ved hevingskjennelse/dom. Ev ankeomgang vil være et nytt oppdrag

Oppdraget faktureres med 1.200 kroner pluss mva pr time. Det vil ikke faktureres for den tid advokatene bruker på å reise til bedriften, og det skal utøves et skjønn ved fakturering.

Uansett sakens omfang, vil det være et tak på betalingen på 200.000 kroner pr. oppdrag.

Endringen er begrunnet i at dette er en mer rettferdig betalingsmodell idet mange bedrifter så langt har sponset de som har hatt behov for/benyttet tilbudet om prosessbistand. Videre bunner den i at NHOs undersøkelser viser en vilje i bedriftene til å betale en medlemspris (lavere enn markedspris) for en del tjenester, snarere enn å bake alt inn i kontingenten.

Se også: Legger om betalingsmodellen for prosedyreoppdrag

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!