Legger om betalingsmodellen for prosedyreoppdrag

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

Sigbjørn Mygland er direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel.

NHO legger om betalingsmodellen for advokatenes prosedyreoppdrag og NHO Service og Handel gjør det samme.

Frem til nå har medlemmer som trenger hjelp til å føre en sak for retten betalt et stykkprisbeløp. Nå går både NHO og NHO Service og Handel over til å ta betalt pr. time, men til en rabattert medlemspris. Endringene vil gjelde oppdrag vi påtar oss fra og med 1. april denne dato. For oppdrag vi allerede har inngått, vil det altså ikke være noen endring.

Modellen innebærer følgende:
  • Det inngås (som i dag) avtale om å prosedere en sak i en instans. Oppdraget avsluttes ved hevingskjennelse/dom. Eventuell ankeomgang vil være et nytt oppdrag.
  • Oppdraget faktureres med 1.200 kroner pluss mva pr. time. Det vil ikke faktureres for den tid advokatene bruker på å reise til bedriften, og vi vil utøve et skjønn ved fakturering.
  • Uansett sakens omfang, vil det være et tak på betalingen på 200.000 kroner pr. oppdrag.

Vi håper denne ordningen vil fungere godt for våre medlemsbedrifter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!