Fortsatt høyere sykefravær i offentlig enn i privat sektor for våre bransjer

Publisert

Trenden med stigende legemeldt sykefravær fortsetter. Foto: Colourbox

Sykefraværet i våre bransjer lå litt høyere i 3 kvartal i år enn i fjor og trenden med stigende legemeldt sykefravær fortsetter. Samtidig fortsetter mønsteret med at sykefraværet i renhold og kantine i privat sektor ligger godt under sykefraværet for samme bransjer i offentlig sektor.

Legemeldt sykefravær i privat sektor på renhold lå i Q3 2023 på 6,96% mot 8,12% i offentlig sektor. I dette kvartalet var sykefraværet 14,3% lavere i privatsektor. Imidlertid øker sykefraværet fra samme kvartal i fjor med 0,71% poeng.

For Kantine
lå også sykefraværet i privat sektor under offentlig sektor. Det legemeldte sykefraværet var 5,32% i privat sektor mot 6,01% i offentlig sektor. I 3 kvartal var sykefraværet 11,4% lavere i privat sektor.

For vektere ligger sykefraværet i statlig sektor lavere, men her er omfanget av statlig virksomhet svært lite og dette utgjør under 10% av den samlede private og statlige virksomheten i vekterbransjen.

Se oversikt våre bransjer (pdf)

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt