Ny avtale for arbeid- og inkluderingsbedrifter

Publisert

Arkivfoto.

Fellesforbundet og NHO Service og Handel er kommet til enighet om ny AIB-overenskomst, som er mye brukt av arbeid og inkluderingsbedrifter.

Under lønnsforhandlinger 21. og 22. juni 2022 kom NHO Service og Handel og Fellesforbundet til enighet om en revidert avtale.

Det er enighet om følgende:

  • VTA-ansatte gis et generelt tillegg på kr 1,- pr time, og minstelønnssatsene for VTA heves til kroner 25,- (inkl det generelle tillegget).
  • For øvrige ansatte på overenskomsten gis det et generelt tillegg på kr. 6,- pr time, og minstelønnssatsene heves med kr. 6 per time (inkl det generelle tillegget).
  • Justerte satser for skifttillegg mv.
  • Matpengesatsen heves til kr. 96,-
  • Endringer i bestemmelsen om arbeidstøy.
  • Rett på vernebriller på nærmere angitte vilkår.
  • Endringer i bestemmelsen om likestilling og ikke-diskriminering.
  • Krav om likebehandling av forskuttering av sykepenger, med unntak for VTA.
  • Utvalgsarbeid på kompetansehevende tiltak.
  • Det er i tillegg foretatt en rekke forenklinger, omformuleringer og fjerning av unødvendig tekst.

Vedtakelsesfristen for Fellesforbundet er satt til 24. august 2022.
Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid mv. for arbeid utført før vedtakelsen. Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. NHO Service og Handel vil i løpet av kort tid etter vedtakelsen sende ut tariffbrev til tariffbundne bedrifter.

Endringer i garantisatsene som legges til grunn i § 4.3 er ikke en del av forhandlingene, men er lagt ut her til orientering. Se under. Garantien skal vurderes før lønnsoppgjøret for 2022 effektueres.

Eventuelle spørsmål rettes til Erling Espolin Johnson, , tlf. 47 66 88 22, eller Karianne Ask ( tlf. 99 64 34 64) eller Hanna Skjebstad Weigård ( , tlf. 48 20 80 65).

Protokollen finner du her
Garantisatsene

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?