Streik i varehandelen avverget – enighet mellom NHO Service og Handel og Handel og Kontor

Publisert

Mekliong handel

Foto: NHO SH

NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden, og Handel og Kontor på arbeidstakersiden kom i mål med meklingen for handelsnæringen etter to døgn og nærmere 11 timers mekling på overtid. Den varslede streiken fra 13. juni blir dermed ikke iverksatt.

Resultatet av meklingen ligger innenfor rammen i frontfaget.

– Dette ble et ekstremt dyrt oppgjør. Meklingen har vært svært utfordrende i år, og har berørt mange problemstillinger, sier adm. dir i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Det er derfor gledelig at partene endelig har kommet frem til en løsning. Bedriftene er samtidig kjempeopptatt av å beholde sine ansatte, og har derfor strukket seg langt for å imøtekomme kravene, fortsetter Kaltenborn.
Kaltenborn poengterer at handelsoverenskomsten, som er en tariffavtale flertallet som jobber innen varehandel i NHO tilhører, er en avtale som er bedre tilpasset dagens og morgendagens varehandel enn tidligere avtaler.

–Vi skal ikke glemme at bedriftene strekker seg langt og gjør dette til tross for at varehandelen er en bransje som er, og i lengre tid har vært, i en krevende økonomisk situasjon, avslutter Kaltenborn.

Kaltenborn er videre glad på vegne både av handelsnæringen og alle forbrukere at en streik ble avverget.

NHO Service og Handel organiserer 1.800 virksomheter innenfor handelsbransjen, med totalt ca 25.000 ansatte, fordelt på hele bredden av norsk varehandel.

Det ble blant annet enighet om følgende:
  • Et generelt tillegg til alle på kr 7,- per time med virkning fra 1. april 2024. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • Minstelønnsheving på kr. 8,09,- på lønnstrinn 6 med virkning fra 1. februar 2024.
  • Matpengesatsen økes til kr. 107,-.
  • Tillegg på lørdag og søndag etter § 3.9.1 øker med kr. 10,-.
  • Nytt avsnitt i bestemmelsen om alminnelig ukentlig arbeidstid (§ 2.7.5) om at arbeidstakere kan kreve at den ukentlige arbeidstiden fortrinnsvis fordeles på 5 dager.
  • Nytt avsnitt i bestemmelsen om hellig- og helgedagsfri (§ 2.7.7) om at arbeidsgiver for øvrig skal etterstrebe å innfri arbeidstakeres ønske om fri annen hver helg.
  • Nytt avsnitt i bestemmelsen om minstelønnssatser (§ 3.1) om at arbeidstakere som arbeider innenfor kontor og administrasjon ikke skal innplasseres under trinn 5.
  • Ny tekst i bestemmelsen om lokaler og arbeidstøy (§ 5.3) om kompensasjon for vask av arbeidstøy.
  • Ny bestemmelse om livsfasepolitikk.
  • Utvalgsarbeid på kompetanse.

Vedtakelsesfristen for Handel og Kontor er satt til 27. juni kl. 12.00.

Ta kontakt med vår advokatvakt på telefon (47 68 73 84) eller e-post  ved behov for ytterligere informasjon.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?