Sparker i gang Anskaffelsesakademiet

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

Siw Mjøllner (Ren Service), Odd Kristian Pedersen (Elite Service Partner AS) og Henrik Bjørge (NHO Service og Handel)

FOTO: Difi

Difi sparker i gang Anskaffelsesakademiet i samarbeid med NHO, LO, Virke KS, og høgskole- og universiteter.

Om Difi

Difis samfunnsoppdrag er å modernisere og omstille offentlig sektor.

Mer her

Anskaffelsesakademiet er et forsknings- og utdanningssamarbeid. Det opprettes en nasjonal rammemaster i offentlige anskaffelser, og man vil styrke etterutdanning og forskningsinnsats på fagområdet.

Forventer resultater

– Anskaffelsesakademiet blir opprettet fordi vi vil styrke kompetansen om offentlige anskaffelser. Målet er blant annet besparelser, mer effektive innkjøp, færre avlysninger og bedre behovsdekning, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Anskaffelsesakademiet skal fremme forskning, kunnskap og utdanning innenfor offentlige anskaffelser. Offentlige virksomheter kan blir partnere og dermed påvirke fremtidig forskning og utvikling innen faget.

Steffen Sutorius mener at akademiet kan stimulere til innovasjon og næringsutvikling.

– Jeg mener også at akademiet kan stimulere til andre viktige mål, som for eksempler det grønne skiftet og tiltak mot sosial dumping, sier Sutorius.

Utdanning og forskning

Anskaffelsesakademiet har som mål å etablere en nasjonal rammemaster, etablere fagemner på bachelornivå og opprette 12-15 årlige PhD-stillinger i en egen forskningsskole, i tillegg til løpende forskningsprogrammer.

Disse samarbeider om Anskaffelsesakademiet:
•Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) •Norges Handelshøyskole (NHH) •Universitetet i Bergen (UiB) •Høgskolen i Molde (HiM) •Difi •NIMA •KS •LO •NHO •Virke •Partnere (offentlige virksomheter).

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!