Konkurransereglene under krigen i Ukraina – felles uttalelse fra EU/EØS landene

Publisert

Konkurransetilsynet har i dag sluttet seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) om hvordan en skal håndtere ulike konkurranserettslige utfordringer krigen i Ukraina fører med seg.

Ettersom den norske konkurranseloven er harmonisert med konkurransereglene i EU/EØS, vil Konkurransetilsynets tilnærming til disse utfordringene være den samme som i andre europeiske land.

– Dagens felles uttalelse ligner den som ble uttalt i forbindelse med pandemien, og den viser at konkurransemyndighetene i samtlige EU/EØS-land tar felles kriser på alvor. Nå er det krigen i Ukraina som krever en felles kraftsamling. For å sikre forsyningssikkerhet særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, kan det være behov for mer samarbeid mellom bedriftene for å sikre kjøp, forsyninger og rettferdig distribusjon av knappe produkter, eller redusere alvorlige økonomiske konsekvenser inkludert de som oppstår ved overholdelse av sanksjoner pålagt av EU. Samtidig vil vi i Norge som alle de andre europeiske landene være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om langsiktig prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

Følgende uttalelse i norsk oversettelse er i dag offentliggjort av ECN der Norge også deltar:

  • ECN er fullstendig klar over de sosiale og økonomiske konsekvensene som er utløst av krigen i Ukraina.
  • EU/EØS-konkurranserettens ulike bestemmelser gjør det mulig å ta hensyn til markedsforholdene og økonomisk utvikling, der dette er relevant og nødvendig. Konkurransereglene sikrer like konkurransevilkår mellom foretak. Dette formålet er fortsatt relevant også i en periode hvor foretak og økonomien som helhet, lider på grunn av krigen i Ukraina.
  • ECN forstår at denne ekstraordinære situasjonen kan utløse behov for at foretak samarbeider for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på til alle forbrukere. I dagens situasjon vil ikke ECN aktivt gripe inn mot nødvendige og midlertidige tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet.
  • Tatt i betraktning den nåværende situasjonen, vil slike tiltak med liten sannsynlighet fremstå som problematiske, siden de enten ikke vil begrense konkurransen i strid med artikkel 101 TEUV/53 EØS eller fordi de vil generere effektivitetsgevinster som sannsynligvis vil oppveie eventuelle negative virkninger. Hvis foretak er i tvil om slike samarbeidsinitiativ er forenelig med EU/EØS-konkurransereglene eller nasjonale konkurranseregler, kan de til enhver tid kontakte Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan eller den berørte nasjonale konkurransemyndigheten for uformell veiledning.
  • Samtidig er det svært viktig å sikre at produkter som anses som nødvendig for forbrukere i dagens situasjon (f.eks. energi, mat og råvarer), fortsetter å være tilgjengelige til konkurransedyktige priser. ECN vil derfor ikke nøle med å iverksette tiltak mot foretak som drar nytte av dagens situasjon gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?