Over til fakta

Publisert

Markus Weierud, praktikant i NHO Service , andre halvår 2014.

-Det er vel naturlig å lukke øynene for fakta når man har en egeninteresse i at private aktører ikke skal få være med å bidra, skriver Markus Weierud, praktikant i NHO Service i Klassekampen (24.07.14).

Innlegget er som følger:  Etter at jeg etterlyste riktig begrepsbruk i velferdsdebatten, anklager nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, meg for «å skyte ned Fagbevegelsen» og avspore debatten. Jeg setter pris på at Larsen denne gangen bruker riktige begreper og lar privatiseringsdebatten være atskilt fra velferdsdebatten.

Det er viktig å bruke riktige begreper og legge fakta til grunn i debatter. Det tror jeg Larsen og jeg er enige om som subjektive aktører i en politisk debatt. Å lukke øynene til fakta er forståelig når en selv har en egeninteresse av flere private sykehjem, skriver Larsen.

Da er det vel like naturlig å lukke øynene for fakta når man har en egeninteresse i at private aktører ikke skal få være med å bidra.

Larsen viser til en undersøkelse fra USA som sier at private aktører er dyrere og dårligere. Skal vi overføre resultater fra andre land er det logisk nok mer interessant å se på land med tilsvarende velferdssektor som Norge.

I sommer kom den mest omfattende rapporten om effektene på produktivitet og kvalitet i omsorgstjenester i Sverige (utført av Handelens Utredningsinstitutt). Den viser gode effekter av konkurranse. Flere kommuner har innført fritt valg innen legetjenester som har gitt økt produktivitet samtidig som pasientene har blitt mer fornøyde.

 Fritt behandlingsvalg har også ført til at flere blir operert til lavere kostnad.

Rapporten viser at privatdrevne sykehjem har flere sykepleiere, lavere turnover og betydelig lavere sykefravær enn i offentlige institusjoner. På kvalitetsmålinger kommer private sykehjem bedre ut på elleve av 16 indikatorer, og på seks av ni på private hjemmetjenester.

Selv om Fagforbundet og jeg er uenige om virkemidler, tror jeg våre målsettinger er de samme, nemlig bedre, mer mangfoldige og tilstrekkelige tjenester for borgerne.