- Fjern den ekstra arbeidsgiveravgiften

Publisert

Fra dagens høring i Finanskomiteen: Bénédicte Røer, fagleder næringspolitikk og myndighetskontakt i NHO Service og Handel

Fra dagens høring i Finanskomiteen: Bénédicte Røer, fagleder næringspolitikk og myndighetskontakt i NHO Service og Handel. Foto: NHO SH

Ekstra arbeidsgiveravgift, grensehandel og brukthandel/reprasjoner var tema da NHO Service og Handel var på høring i Finanskomiteen om statsbudsjettet i dag.

Om den ekstra arbeidsgiveravgiften la vi vekt på at 6 av 10 medlemsbedrifter i NHO Service og Handel er berørt. Vi mener at økningen burde vært fjernet i sin helhet i Statsbudsjettet for 2024. I stedet har regjeringen foreslått en marginal reduksjon, noe som ikke er tilstrekkelig etter vår oppfatning.

Den andre saken vi tok opp var grensehandel. Regjeringen varsler i statsbudsjettet 2024 en generell prisvekst på 3,8 prosent. Regjeringen sier videre at den vil øke avgiftene på grensehandelsutsatte varer litt over dette. Indeksregulering av avgifter øker prisforskjellene mellom Norge og Sverige og svekker norsk konkurransekraft i møte med grensehandel. Indeksreguleringen av avgiftene på enkelte produkter er høyere enn den generelle prisveksten. Dette øker prisforskjellen på disse produktene ytterligere.

I en tid med høye priser, bidrar dette bare til å gjøre det enda dyrere å handle i Norge og forsterker motivasjonen for norske forbrukere til å handle i Sverige fremfor Norge. Dette er ikke et bidrag til å ta ned grensehandelen.

Den tredje saken vi tok opp var brukthandel og reparasjoner. Ifølge OECD er Norge i verdenstoppen i høyt materielt fotavtrykk per innbygger. Denne utviklingen må snus. Derfor må det lønne seg for forbrukerne å velge brukt eller å reparere fremfor å kjøpe nytt. Dagens innretning på merverdiavgiftssatsene bidrar ikke til dette. NHO Service og Handel mener at å fjerne merverdiavgiften på brukthandel og reparasjon vil stimulere flere til å handle brukt eller reparere ødelagte varer i stedet for å kjøpe nytt.

Se vårt høringsbrev her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt