Har utviklet unikt kvalitetssystem for barnehager: Deler med kommune-norge

Fra venstre: Inga Cecilie Solberg, styrer i Espira Sånum og Mari Fagerheim, fag- og utviklingssjef i Espira. Foto: Espira

Da Espira oppdaget at det ikke fantes et vurderingssystem for kvalitet på barnehagens pedagogiske arbeid, og som var tilpasset deres behov, tok de saken i egne hender og utviklet Espira Blikk-metodikken.

Espira er en av de ledende aktørene innen barnehagesektoren i Norge. De har cirka 100 ulike barnehager i Norge med nærmere 10.000 barn og 2.700 ansatte. Espira har barnehager i rundt 50 kommuner og har et godt samarbeid med disse. I 2014 startet de arbeidet med å utvikle et system for systematisk kvalitetsvurdering i Espira. Bakgrunnen for arbeidet var at de ikke fant tilgjengelige verktøy som tok utgangspunkt i «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», og som dekket deres behov.

Pedagogiske praksis

- Vi ønsket å legge den pedagogiske praksisen under lupen gjennom systematisk observasjon og vurdering. Målet var å undersøke om barna i våre barnehager får det tilbudet de har krav på gjennom lov og rammeplan. Vi ville finne ut hvordan de ansatte er i sitt samspill med barn, og hvordan de støtter barnas trivsel og helhetlige utvikling, forklarer Mari Fagerheim, fag- og utviklingssjef i Espira.

De utviklet sin egen metodikk, i samarbeid med pedagogene, som de kaller Espira BLIKK.

- Alle barnehagene våre har gjort kvalitetsvurderinger etter denne metoden siden 2018. Metodikken er både praksisnær og mulig å gjennomføre innenfor rammen av ordinært barnehagetilbud sier Fagerheim.

Espira BLIKK handler om å gjøre vurderinger av kvaliteten på den pedagogiske praksisen. Hva er barnehagens sterke og svake sider? Hvor er det behov for utvikling? Alle ansatte gjennomfører årlig en intern vurdering av kvalitet. Annet hvert år får barnehagen en ekstern vurdering.

Lindesnes kommune

Dette kvalitetsarbeidet har blant annet gitt uttelling i Lindesnes kommune, hvor Espira har flere barnehager.

- I alle satsinger hos Lindesnes kommune inviteres og oppmuntres private barnehager til å bli med, og det er alltid en privat barnehage representert i styringsgrupper. Kommunen er også interessert i den faglige utviklingen vi driver i Espira. Blant annet har jeg hatt innlegg om kvalitetsutvikling vi driver som følge av Espira BLIKK, sier Inga Cecilie Solberg, styrer i Espira Sånum.

- Veien til et godt samarbeid går to veier, og når veien er kort til å ta en telefon, mellom barnehage og kommune, er det lett å samarbeide på en god måte, sier Solberg.

- Barne- og menneskesynet i oppvekst i Lindesnes kommune er: «Sammen skaper vi trygge vekstmuligheter». Blant annet i dette arbeidet er vi glade for at vi har de private barnehagene med på laget. Vi jobber alle med de samme barna, og det «kommunens barn». Det å kunne si at vi er på det samme laget både i utviklingsarbeidet generelt, er vinn-vinn for alle parter, sier Trine Ruud, enhetsleder for barnehage i Lindesnes kommune.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt