Markedet svikter for 1 av 4

Publisert

Flest medlemmer i Sikkerhet opplever at markedet er godt, mens de laveste tallene finnes i Bemanning og Arbeid og Inkludering.

17% av våre medlemmene sier dagens markedssituasjon er god, mens 25% sier den er dårlig, viser NHOs medlemsundersøkelse som ble gjort i januar.

NHOs medlemsundersøkelse januar 2023 viser følgende for bedrifter i NHO Service og Handel:

 • 17% av medlemmene sier dagens markedssituasjon er god, mens 25% sier den er dårlig.
 • Nettoandelen på dagens markedssituasjon i januar faller for NHO SH fra 1 i desember til -9 i januar.
 • Kun Sikkerhet og Drift og Service har flere medlemmer som opplever at dagens marked er godt enn dårlig.
 • Flest medlemmer i Sikkerhet opplever at markedet er godt, mens de laveste tallene finnes i Bemanning og Arbeid og Inkludering.
 • Det er nedgang fra desember i nettoandelen knyttet til dagens markedssituasjon for alle bransjer bortsett fra Sikkerhet.
 • Når det kommer til fremtidsutsikter, er det tegn til en stabilisering og en marginal bedring fra svært lave nivåer
 • Fortsatt er det betydelig flere som forventer nedgang enn bedring i markedet, men nedgangen har stoppet i januar.
 • Nettoandelen (andel som forventer bedring fratrukket andel som forventer nedgang) lå i desember på -40 og i januar er denne andelen -39.
 • Sikkerhet er den eneste bransjen som har flere medlemmer som tror på bedring enn forverring i markedet kommende 6 måneder.
 • Fremtidsutsiktene bedrer seg for alle bransjer sett bort fra Bemanning og Drift og Service.
 • 4,5% av våre medlemmer har søkt strømstøtte mot 8,6% for hele NHO og hovedårsaken til at bedriftene ikke har søkt er at de ikke kvalifiserer for støtte.
 • Majoriteten av bedriftene opplever fortsatt at kostnadene stiger mer enn normalt og dette gjør naturlig nok at mange forventer et redusert driftsresultat.
 • 2 av 10 medlemmer forventer en stor reduksjon i driftsresultatet.

Se analysen her (pdf)

Se mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt