Hva er Revidert Arbeidsgiver?

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Gjennom ordningen får bedrifter dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis. Områder som kontrolleres er ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, HMS, arbeidstid, lønn og sykepenger.

Ordningen er obligatorisk for medlemmer av NHO Service og Handel som driver bemanningsvirksomhet. Kravet er at godkjent revisjon må være på plass innen ett år etter innmelding. Etter dette skal revisjon foretas hvert andre år. Bedrifter med gyldig revisjonsbevis kan benytte RA-logoen i markedsføring.

Målet med Revidert Arbeidsgiver er å oppnå et sterkere fokus på arbeidsgiverkvalitet blant kjøpere av bemanningstjenester. Vi ønsker at arbeidsgiverkvalitet skal være et konkurransefortrinn.

Dette er ordningen:
  • Obligatoriske kontrollpunkter som settes av bransjen.
  • Omfattende selvevaluering av hele bedriften som involverer øverste ledelse.
  • Ekstern og uavhengig revisor som gjennomgår bemanningsbedriftens praksis og rutiner og at disse dekker forpliktelsene i Arbeidsmiljøloven.

Det understrekes at ordningen ikke innebærer en fullstendig gjennomgang av hele bemanningsbedriften, men at den likevel gir et tydelig svar på om virksomheten har systemer for å følge opp lover og regler og at dette følges opp i praksis.

Ved siden av at bedriften kan dokumentere sin ryddighet som arbeidsgiver er dette også et verktøy til internt bruk hvor man kan kvalitetssikre sine rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?