Ny arbeidskontrakt ved utleie til bygg

I juni 2019 ble det mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel fremforhandlet en arbeidsavtale for bygg. På bransjens årsmøte ble det besluttet å gjøre denne obligatorisk for medlemmer i NHO Service og Handel som leverer personell til bygg.

På denne bakgrunn ble hoveddokumentet for Revidert Arbeidsgiver endret slik at det stilles krav til at bemanningsbedrifter som leier ut personell til bygg benytter den fremforhandlede arbeidsavtalen.

På side 8 i hoveddokumentet fremgår følgende:

2A1 Særlig om fast ansettelseskontrakt for utleie til bygg.

For ansatte som leies ut til byggeoppdrag, skal det benyttes obligatorisk ansettelsesmal mellom arbeidstaker og bedriftene (ARBEIDSAVTALE Bygg).

Rutine:

Det skal komme frem av rutinen at bedriften bruker NHO SH overnevnte mal for ansatte som leies ut til bygg og anlegg. Bedriftene skal ha rutiner som sikrer at ansettelsesmalen brukes til rett ansatte, at vurderingene er grundig nok til å sikre at stillingsprosenten blir høyest mulig for den enkelte, samt gir den ansatte så langt det er mulig forutsigbarhet for når og hvor mye vedkommende skal jobbe. Ansettelsesmalen skal fylles ut og benyttes uendret. Virksomheten skal jevnlig holde seg oppdatert om eventuelle endringer i malen på NHO SHs nettsider.

Kontrollpunkt 2A1 baserer seg på en felles forståelse mellom NHO SH/Bemanningsbransjen og Fellesforbundet om bruk av en bestemt ansettelseskontrakt på byggområdet. Avtalen understreker gjeldende normaltilstand innen bygg- og anleggsektoren, hvor bedriftene oftere kan klare å gi arbeidstakere mer forutsigbarhet for arbeids- og friperiode.

Hoveddokument for Revidert Arbeidsgiver revidert i april 2024 finner du her (pdf).

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?