NHO Service og Handel

Innhold

Reagerer på politisk streik mot bemanningsbransjen

#205

Rolf Nergård er forhandlingsleder i NHO. (Foto: NHO)

Rolf Andreas Negård, forhandlingsdirektør i NHO, opplyser i følge VG at foreningene ikke er tariffmotpart til NHO og at det derfor ikke er akseptabelt å innkalle til politisk streik mot bemanningsbransjen 15. november, slik flere fagforeninger gjør.

Politisk streik

  • De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen.
  • Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.
  • Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.
  • Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.

Mer

NHO sendte tirsdag ettermiddag et svarbrev tilbake til den første av arrangørene som varslet, Oslo Bygningsarbeiderforening.

-Rettslig vil det å forlate arbeidet under henvisning til Deres oppfordring til politisk demonstrasjonsaksjon den 15. november være å anse som ulovlig fravær. NHO gjør oppmerksom på at slikt fravær vil kunne bli fulgt opp rettslig fra den enkelte bedrift og fra NHO både overfor den enkelte og overfor Oslo Bygningsarbeiderforening. NHO har med dette ikke tatt standpunkt til hvorvidt formålet med aksjonen ligger innenfor hva som anses som lovlig. Vi ber om at varslet umiddelbart trekkes, skriver forhandlingsdirektør Rolf Negård i NHO, i følge VG.

VG om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!