NHO Service og Handel

Innhold

Foreslår lovendringer om innleie

Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår lovendringer om innleie av arbeidskraft. (Foto: ASD)

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår flere nye tiltak for å få slutt på såkalte nulltimerskontrakter og vil begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen.

#205

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv NHO

– Et godt kompromiss fra regjeringen, sier NHO i en kommentar.
– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene. 

Lovproposisjon

10. april la regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget med forslag knyttet til innleie av arbeidskraft. Se proposjsonen

– Målet vårt, da regjeringen sendte flere forslag på høring i fjor sommer, var å stoppe en utvikling i bruk av såkalte nulltimerskontrakter – at arbeidstakere får fast ansettelse, men uten at den ansatte har en garanti for hvor mye jobb han eller hun får. Jeg ville også begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen, men samtidig ivareta bedriftenes behov for i perioder å kunne leie inn ekstra arbeidskraft, sier Hauglie i en pressemelding.

Hun mener forslagene til lovendringer som nå legges frem for Stortinget innfrir på disse punktene.

– Arbeidstakerne sikres mer forutsigbarhet og mer ryddige forhold, ved at det tydeliggjøres hva som er en lovlig fast ansettelse. Samtidig tar vi sikte på å få ned bruken av innleie i en bransje som har utviklet seg i feil retning, forklarer statsråden.

Lyttet til partene

Om lag 1,5 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak.

– Det er ikke et høyt tall, men i byggebransjen brukes mye innleie. De siste års vekst i bemanningsbransjen har i hovedsak kommet innen utleie til bygg og anlegg. Det var én av grunnene til at regjeringen sommeren 2017 sendte flere forslag på høring.

Departementet har gått grundig gjennom alle høringssvarene, og hatt dialog med partene i arbeidslivet – både underveis og i etterkant av at høringsfristen gikk ut.

– Mange var negative til vårt forslag om å innføre kvoter på innleie. Det valgte vi å ta hensyn til, sier ministeren.

Sikrer fleksibilitet

Et forbud mot innleie, slik enkelte har tatt til orde for, var aldri aktuelt.

– Vi må ivareta bedriftenes behov for å leie inn arbeidskraft for å ta unna uforutsette «topper», eller ved sykdom i bedriften. Hvis bedriftene ikke har mulighet til å leie inn folk, kan det i verste fall også gå ut over fast ansatte, ved at bedriften må takke nei til oppdrag de ellers ville tatt. Hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre en viss grad av fleksibilitet.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!