NHO Service og Handel

Innhold

Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen stiger

grafer

Kundetilfredsheten stiger noe etter noen år med tilbakegang.

- Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen stiger etter noen år med tilbakegang, viser en fersk undersøkelse fra EPSI Rating.

EPSI Rating har i løpet av våren målt norske bedrifters tilfredshet med en rekke ulike tjenester. Målingen dekker bemannings- og rekrutteringstjenester, revisjon, regnskap, konsulenttjenester og advokater. Totalbildet er bra.

Målingen viser at majoriteten av bedriftene som benytter bemanningstjenester gjør det i tilfeller der ansatte er syke eller er i permisjon.

Manpower har høyeste kundetilfredshet

Kundetilfredsheten stiger noe etter noen år med tilbakegang. Kundene til Manpower er mer tilfredse enn ved forrige måling, og har den høyeste kundetilfredsheten blant de målte aktørene. Adecco og Jobzone ligger like bak. Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer og måler kundetilfredsheten til de ulike bemanningsbyråene.

Tilfredshet midt på treet

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten med bemanningsselskapene i Norge siden 2011. Studien viser at tilfredsheten nå har stabilisert seg etter noen år med tilbakegang. Studien viser at kundetilfredsheten for bransjen under ett ligger «midt på treet». En drøy tredjedel av bedriftskundene er meget godt tilfredse med bemanningstjenestene, mens en knapp fjerdedel uttrykker misnøye.

2 av 3 ved sykdom eller permisjon

Hovedårsaken til at bedriftene benytter bemanningstjenester har ikke endret seg vesentlig fra tidligere år. 2 ut av 3 bedrifter benytter bemanningstjenester i tilfeller der ansatte er syke eller er i permisjon, mens drøyt halvparten av bedriftene bruker disse tjenestene fordi de ikke finner kvalifisert personell på egen hånd, eller for å håndtere konjunkturtopper eller sesongvariasjoner.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!