Regjeringen strammer grepet. – Det er en tragedie

Det er desperat behov for arbeidskraft i en rekke bransjer, men regjeringen vil begrense muligheten til å rekruttere midlertidig arbeidskraft. – Det er en tragedie, sier Jobzone-sjef Espen Hem Jakobsen til Dagens Næringsliv.

– Det er ekstremt mange som skal oppbemanne nå. Det skaper en etterspørsel vi aldri har sett maken til, sier Maalfrid Brath, den nordiske toppsjefen i bemanningskonsernet ManpowerGroup. Ifølge Manpowers talent shortage-undersøkelse sier syv av ti bedriftsledere at de ikke klarer å finne den kompetansen de trenger.

– Det er all-time high siden vi startet barometeret i 2010. Men samtidig sier 75 prosent det samme globalt. Så dette er en kjempeutfordring i hele verden. Konsekvensen blir blant annet en lønnsspiral som bidrar ytterligere til å øke inflasjonen, sier Brath.

Radikal proposisjon

– At regjeringen svarer med å presentere en radikal proposisjon, som krever medlemskap i LO eller en annen landsdekkende fagforening for å kunne benytte bemanningsbransjen til å skaffe midlertidig arbeidskraft, er mildt sagt underlig, sier Anne Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og handel til DN. Hun peker på at nær sagt alle sektorer nå skriker etter arbeidskraft.

– Forslaget kommer på et veldig rart tidspunkt. Regjeringen argumenterer med et ønske om flere faste og hele stillinger, men det er jo nettopp dette bemanningsbransjen i stor grad tilbyr, legger hun til.

Les saken i DN