Mva og måltidstjenester i kontrakter innen forpleining, camp, og anleggshotell

Forpleining, camp, og anleggshotell-bransjen oppfyller en rekke kritiske behov for bedrifter over hele landet, spesielt de som opererer i sektorer som bygg og anlegg, leverandørindustrien til olje og gassnæringen, samt andre industrier hvor prosjektene ofte er lokalisert langt fra befolkningssentre.

De største tilbyderne av denne type tjenester er medlemmer av NHO Service og Handel og leverer både måltidstjenester, driftstjenester og komplette forpleiningsløsninger.

Leverandøren av forpleiningstjenestene tilbyr innkvartering og midlertidig bolig for ansatte som jobber på prosjektsteder langt hjemmefra. De sørger for renhold av bo- og arbeidsområder og kan tilby organiserer transport til og fra arbeidssteder, og kan også inkludere andre støttetjenester som vaskeri og posthåndtering. Leverandørene vil også kunne tilby skreddersydde løsninger basert på prosjektbehov og lokasjoner og tilpasning til miljømessige og regulatoriske krav. Og ikke minst tilbyr de altså måltider gjennom døgnet til de ansatte.

Praktisering av mva.-regelverket

I de senere årene har det oppstått problemstillinger knyttet til håndteringen av merverdiavgift (mva) i kontraktsforhold mellom bedrifter (B2B) innen sektoren for camp- og anleggshoteller knyttet til måltidstjenester. NHO Service og Handel har fått tilbakemeldinger om at noen bedrifter ser ut til å ha praktisert mva.-regelverket på en måte som avviker fra det som forpleining-, camp- og anleggshotell-bransjen oppfatter som avklart fra skattemyndighetene. Særlig gjelder dette a konto-fakturering av måltidstjenester der deler av beløpet plasseres i en kostnadskategori uten beregning av merverdiavgift. Ulik praktisering av regelverket kan føre til konkurranseskjevheter der noen aktører kan oppnå urettmessige fordeler ved å tilby tjenester uten mva. eller med uriktig mva.-sats. En slik praksis er ikke bare uønsket og ødeleggende for seriøs forretningsvirksomhet, men påfører også en økt finansiell risiko i kunde/leverandørforholdet.

Veiledning

Betalinger knyttet til varer og tjenester anses som hovedregel som omsetning og er dermed i utgangspunktet merverdiavgiftspliktige. Det må da faktureres med den gjeldende merverdiavgiftssatsen. Skattedirektoratet har veiledning om regelverket i Merverdiavgiftshåndboken. Skattedirektoratet publiserte en prinsipputtalelse om bedriftskantiner og merverdiavgift i 2020. Der ble det presisert at det mellom private parter sjelden vil være nærliggende å klassifisere ytelser som noe annet enn vederlag, som er avgiftspliktig. Dette gjaldt tilfellene der bedriftskunder kjøper inn kantinetjenester fra kantinebedrifter for brukerne av kantinen, slik at kantinebedriftene opptrer som en underleverandør. Det skal derfor faktureres med merverdiavgift i slike tilfeller for måltidstjenestene. De andre forpleiningstjenestene som tilbys er også merverdiavgiftspliktige og skal faktureres med gjeldende satser.

Regelverk som alle må følge

- Merverdiavgift er en avgift på omsetning av varer og tjenester mot vederlag. Betaling for forpleiningstjenester, herunder matservering, renhold og lignende tjenester tilknyttet drift av camp og anleggshotell, anses som hovedregel som omsetning og er dermed merverdiavgiftspliktig. Dette er regelverk som alle næringsdrivende må forholde seg til og følge, sier Agnes Brandt, skattejurist NHO.

Bransje i nøkkelrolle

- Forpleining, camp, og anleggshotell-bransjen spiller en nøkkelrolle i å støtte de operative og personellmessige aspektene av prosjektgjennomføring for bedrifter som opererer på ulike viktige samfunnsområder, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og Service i NHO Service og Handel.

Bedrifter kan slik fokusere på sine kjerneaktiviteter, samtidig som de opprettholder høye standarder for arbeideres sikkerhet, velferd og produktivitet.

- Det er av avgjørende betydning at kunder som etterspør denne type tjenester er oppmerksom på at noen bedrifter operere med feilaktige løsninger som tilsynelatende reduserer kostnaden for kundene. Det er stor sannsynlighet for at dette faller utenfor merverdiavgiftsregelverkets rammer, sier Jorulf Brøvig Silde.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?