Område Drift utreder omorganisering

Nyhet, Drift og Service

Publisert

#205

Leder av nettverket for FM Kathinka Friis Møller (Foto: Compass Group)

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) er et område i NHO Service som i omsetning og antall bedrifter vokser og blir viktigere i årene fremover. Tettere samarbeid blir nå utredet.

Også de bransjene som tidligere leverte enkelttjenester, spesielt renhold, kantine og sikkerhet, leverer nå i økende grad flere tjenester. Vi ser den samme utviklingen i skadedyrbransjen, innen skadesanering og parkering hvor tjenestene blir bredere og nye tjenester utvikles. De nevnte bransjene omfatter i dag ca. 25 % av all medlemsomsetning i NHO Service. Tar man med renholds-bransjen er man på ca. 35 prosent.

For å sikre at faggruppene innen FDV-området kan utnytte synergier, samt få kraft til å jobbe med felles fagområder, ønsker man å vurdere et tettere samarbeid fremover. Dette vil gi fagområdet større kraft inn i NHO Service, noe som igjen vil kunne skape interesse på toppledernivå for samarbeid om visse sentrale forhold som kan støtte og påvirke utviklingen for våre bransjer i positiv retning. Alle bransjene har overlappende strategi innenfor områder som er listet under og her kan vi ta ut potensialet i større grad enn i dag.

Områdene er:
** Næringspolitikk – Åpning av det offentlige markedet for næringenes tjenester til helseforetak, kontoreiendommer i staten, fylkeskommuner og kommuner.
** Kompetanse (FM-studiet, fagutdanning i regi av blant annet Fagskolesystemet, lærlingeordninger -traineeordninger og annet)
** Statistikk og analyse
** Mva-utfordringer

En arbeidsgruppe, bestående av lederen av Nettverket for FM, Kathinka Friis Møller og lederen av Nettverket for kantine, Tom Valen Pettersen, samt fagsjef Lasse K. Tenden, har hatt et møte for å diskutere en mulig ny organisering av området Drift. Lasse hadde på forhånd utarbeidet et diskusjonsgrunnlag som lå til grunn for møtet.
Møtet konkluderte at vi skal arbeide videre med et konkret forslag til organisering som skal legges frem for alle medlemsbransjene før 01.06.17 og med sikte på vedtak og effekt fra høsten 2017. 

Arbeidsgruppen utvides med en representant fra skadesaneringsbransjen. Lasse Tenden utarbeider forslag til vedtekter, representative valgrutiner og strategi før arbeidsgruppens møte første uke i april. Ferdig utkast etter behandling i arbeidsgruppen sendes medlemsbedriftene like etter påske. Etableringsmøte for den nye bransjeorganisasjonen er tentativt satt til 31.05.17 i Oslo. Alle berørte medlemsbedrifter blir selvsagt invitert.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!