Arbeidslivsrelevansen styrkes med nytt NTNU-samarbeid

Almlid og Berg

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og Rektor ved NTNU Anne Borg var begge fornøyde etter signeringen (Foto: Sondre Aksnes Yggseth / NTNU).

Drift og Service i NHO Service og Handel følger opp en ny avtale mellom NHO og NTNU. Målet er blant annet å styrke arbeidslivsrelevansen i studiene og mobilisere bedrifter til å tilby studenter relevant praksis.

Fredag 10 september inngikk NHO og NTNU en avtale med bla. følgende mål:

  • Styrke samarbeidet om arbeidslivsrelevansen i studietilbud hos NTNU.
  • Styrke samarbeidet om FoU og innovasjon mellom næringsliv og NTNU.
  • Utvikle tilbud basert på kompetanse- og kunnskapsbehov for nye grønne verdikjeder.
  • Mobilisere NHO-bedrifter til å delta i dette arbeidet og tilby studenter relevant praksis.
Slik blir samspillet

- Med denne avtalen blir NHOs bedrifter, NTNUs kunnskap og universitets- og høyskolesektoren mer tilgjengelig for hverandre, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Samspill mellom næringsliv og NTNU skal gi deling av kunnskap, utvidet praksis i studier, utvikling av fleksible etter- og videreutdanningstilbud, studentaktiv forskning og entreprenørskap, samt tiltak for økt ansattmobilitet.

- Vi går nå inn for å spisse og sette ut i livet avtalens rammer innenfor drift- og servicebransjene, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde i NHO Handel og Service. Han er i dialog med ulike fagmiljøer ved NTNU for å utvide samarbeid til nytte for våre bedrifter.

Framtidens smarte byer

- Våre medlemsbedrifter skal drifte framtidens smarte byer, tettsteder, arbeidsplasser og infrastruktur på en måte som er ressurseffektiv. Det skal gi økt helse og trivsel, ivaretar miljø og klima og ved å ta i bruk den best tilgjengelige kunnskap og metoder, sier Jorulf Brøvig Silde.

Han understreker at kunnskapsutvikling er avgjørende for bransjens og bedriftenes utvikling, konkurranseevne og samfunnsbidrag.

-Vi utforsker nå hvordan vi i enda større grad enn tidligere kan nyttiggjøre oss samarbeidet med NTNU, sier Jorulf Brøvig Silde.

#205

Førsteamanuensis Nora Johanne Klungseth ved NTNU (Foto: privat).

- Jeg brenner for dette

Viktig for samarbeidet er førsteamanuensis Nora Johanne Klungseth ved NTNU. Hun har gode relasjoner til NHO Service og Handel.

- Jeg brenner for fasilitetsstyring i vid forstand, alt fra strategiske til operasjonelle perspektiver. Jeg brenner også for å knytte tettere kontakt mellom studenter, næringsliv og forskning, sier Nora Johanne Klungset.

- Det er viktig å utvikle gode ideer. Vi er konstant på jakt etter nye forbindelser og muligheter. Jeg er ivrig etter å samarbeide og utvikle enhver ide bedriften måtte ha, enten du trenger rådgivning, utvikling eller forskning. Jeg er spesielt interessert i prosjekter relatert til innovasjon og holder per i dag et sterkt fokus på bærekraft, verdiskaping og digital transformasjon. Jeg liker å veilede studenter og er gjerne med på å utvikle og samarbeide om forskningsprosjekter, sier Nora Johanne Klungset.

Om avtalen

Avtalen mellom NTNU og NHO er den første av sitt slag. Formålet er å kunne styrke dialog og samarbeid rundt prosjekter knyttet til arbeidslivsrelevans, livslang læring og kompetanse- og kunnskapsbygging i et omstillingsperspektiv. Det er ingen økonomiske midler knyttet til samarbeidsavtalen. Krono har mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt