Polygon Group kjøper Kaph Entreprenør i Norge

Nyhet, Drift og Service, Skadesanering

Publisert

#205

Polygon Group har inngått en avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS (“Kaph”) i Norge.

Kaph og Polygon er begge skadesaneringsselskap med virksomhet innen Prosjektledelse, utbedring av bygningsskader etter vann, brann og værhendelser. Kaph har i dag lokasjoner som dekker området Vestlandskysten opp til Bergen, Sørlandet, Østlandet og Innlandet opp til Lillehammer. Polygon har et landsdekkende nettverk. Kaph og Polygon har begge forsikringsselskapene som sine største kunder, men leverer også håndverk, servicetjenester og miljø/industri tjenester ut til andre kundesegmenter. Kaph og Polygon i Norge har henholdsvis ca. 220 og 710 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere.

Kaph og Polygon vil etter oppkjøpet begge eies 100% av Polygon Group, og således være søsterselskap som opererer uavhengig av hverandre på det norske markedet. Kaph vil også fremover bestå som et eget juridisk selskap, navnet Kaph vil videreføres, og Kaph vil drives videre av dagens ledergruppe og organisasjon.

Kaph og Polygon opererer i stor grad innenfor det samme marked der forsikringsselskapene representerer de største kundene. Dette betyr at vi vil møte hverandre som konkurrenter, dette gjelder typisk i anbudsjobber og forespørsler rundt rammeavtaler. Dette er samme situasjon som i dag, Kaph og Polygon ser på dette som uproblematisk og som «business as usual».

I forbindelse med oppkjøpet så uttaler Axel Grânitz, Group CEO i Polygon: “Oppkjøpet av Kaph er en perfekt match siden de både representerer vår absolutte kjernevirksomhet, samtidig som de støtter oppunder vår digitale strategi. Jeg er svært imponert av hva eierne har bygd opp i løpet av noen få år med hensyn til markedsposisjon, sterk vekst og kundelojalitet – jeg ser virkelig frem til å ønske alle Kaph medarbeidere velkommen til vår Polygon familie.»

I samme forbindelse sier Kjell Ole Frøiland, Daglig leder for Kaph: “Vi ser virkelig frem til å bli en del av Polygon Group. Sammen, og med tilgang til mange av Polygon sine sterke konsern programmer og plattformer, så vil dette bidra sterkt til videre vekst og suksess i Kaph».

Kjøpet er underlagt en godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og  transaksjonen formelt trolig gjennomføres i løpet 2 kvartal 2021.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt