Stort innovasjonspotensial i FM-sektoren

Stort kostnads- og kvalitetsfokus blant eiendomseiere og norske kommuner åpner opp for samarbeid om innovasjon og nye tjenester innenfor fasilitetsstyring og -tjenester, drift og service, viser ny rapport som har kartlagt det norske og nordiske FM-landskapet.

Se rapporten (pdf).

Rapporten, som ble offentligjort i går, er gjennomført på oppdrag for NHO Service og Handel, EY, Norsk Kommunalteknisk Forening, IFMA Sverige og Dansk FM-nettverk.  Ledere innen fasilitetsstyring, drift og service er bedt om å gi sine perspektiver på status, utfordringer og utviklingstrender.

Rapporten ser også på endringer i det offentlige og private markedet, og får fram faglige og ledermessige vurderinger knyttet til dette.

Kartleggingen i Norge har rettet seg mot private leverandører, og private og offentlige virksomheter som selv eller i samarbeid med private leverandører er aktive innenfor et eller flere områder innen Facility Management (FM), fasilitetsstyring og -tjenester, drift og service.

Rask utvikling

- FM-området i Norge og Norden er i rask utvikling. Fra å være et område for avgrensede enkelt tjenester ser vi en økt bredde og etterspørsel etter multiservice tjenester og integrert fasilitetsstyring. Samtidig ser vi en betydeligbransjeglidning med utvidelse av tjenestespekter inn mot andre bransjer, sier Jorulf Brøvig Silde, direktør for drift og service i NHO Service og Handel.

Dette er den første felles nordiske kartleggingen innen FM området som både ser på effekten koronaen har hatt på ansattes arbeidsmønstre og på innovative nye tjenesteområder og samarbeidsformer. Rapporten tar et dypdykk i utfordringer knyttet til- fasilitetsstyring og løfter fram strategiske grep for framtidens arbeidsplasser. Respondentene vektlegger samarbeid og relasjonsutvikling som kritiske faktorer for å lykkes både med innovasjon og bærekraft, sier Jorulf Brøvig Silde.

Funn fra Norge:
  • 83% sier pris og kost er viktigste kriterium når de velger leverandør. En utfordring til disse vil være å se kostnadene i sammenheng med kvalitet og bærekraftseffekt over tid.
  • 66% sier mangel på kompetanse er en barriere for IKT-innovasjon i FM-området. En utfordring til disse, som finnes i både offentlig og privat sektor er å løfte IT og innovasjon til øverste ledernivå for tilstrekkelig fokus.
  • 51% sier at det å tiltrekke seg og beholde kvalifisert arbeidskraft er en av sine viktigste utfordringene. En utfordring til disse er å synliggjøre karrieremuligheter og bevisst bygge kompetanse over tid. Samtidig er dette en utfordring denne ekstoren deler med mange samfunnsområder og som må løses både gjennom bedre rammebetingelser knyttet til yrkesfaglig utdanning og rekruttering, og effektivisering gjennom organisatorisk og digital innovasjon.
  • 43% sier finansiering er et av de viktigste barrieren mot innovasjon innen FM-området;  fasilitetsstyring og drift og service. En utfordring til disse er å synliggjøre livsløpsperspektivet og tilhørende kostnader ved ikke å innovere.
  • 96% svarer at de vil redusere kontorareal og antall tilgjengelige kontorpulter de kommende årene mot 77% for svarene for hele Norden.
  • 63% har faste kontorplasser som hoved løsning.
  • 53% indikerer at antall mennesker på kontor og arbeidsplass er uforandret etter koronaen.
Topp-3 strategiske prioritering

På spørsmålet "Hva er virksomhetens topp-3 strategiske prioritering og verdier?" svarer både danske og svenske respondenter "Bærekraft" som første prioritet. I Norge er ikke bærekraft blant Topp-#, det er derimot Kostnadseffektivitet, Ansattes opplevelse og Kvalitet. . Norske kommuner er noe mer avventende til å sette bærekraftagendaen like høyt som våre nordiske naboer. Samtidig er det tydelig at norske bedrifter er klare til å levere tjenester med mer ambisiøse krav knyttet til bærekraft, miljø, klima og sosiale forhold. En utfordring til norske kommuner vil kunne være å benytte seg av dialog med markedet i forkant av anbud og utforming av prosjekter slik at de kan nyttiggjøre seg tjenester som oppfølger kravene til kostnad og pris i et livsløpsperspektiv, ansattes opplevelse og krav til kvalitet i tjenestene, samtidig som en oppnår miljø-, klima- og bærekraftgevinster.

Fun fact: 77% indikerer at mandag er en av de mest populære arbeidsdager på kontoret.

Se rapporten (pdf)

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt