43 prosent opplever mangel på kompetanse innen drift og service

Publisert

Jorulf Brøvig Silde er direktør i bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel.

43 prosent opplever mangel på kompetanse innen drift og service. Matbransjen sliter tyngst, viser ferske tall fra NHO Service og Handel. For renholdsbransjen er det 47,6 prosent som sliter med å få riktig kompetanse.

Kompetansegapet i norsk næringsliv er rekordhøyt. 2 av 3 NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer. En fersk medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel utdyper bildet.

Mangel på arbeidskraft og riktig kompetanse skyldes dels ettervirkninger av pandemien der mange skiftet yrke eller flyttet fra Norge og som ikke returnerte da pandemien var over. Alvorlig er også den harde konkurransen om arbeidskraft og kompetanse som trolig vil tilspisse seg mellom sektorer og mellom yrkesgrupper. For service og handel blir det viktig at flere velger yrkesfag i tiden som kommer.

Mangel på relevant erfaring topper listen over kompetanse-utfordringene i drift- og servicebransjene. Også manglende skolering er en utfordring, mens 26 prosent svarer at språkproblemer er det største kompetanseproblemet.

Bekymret for rekruttering

- Bedriftene er bekymret for tilfanget av nye ansatte. Særlig ledere i serveringsbedrifter sier at det er mangel på fagfolk som er den største utfordringen for vekst og utvikling. Dette vier vi mye oppmerksomhet, sier Jorulf Brøvig Silde, direktør i bransjeforeningen for Drift og Service i NHO Service og Handel. Han understreker at krise gir muligheter.

- Det er svært gode muligheter for å få en jobb og starte en karriere innen drift- og servicebransjene nå. Tar du et fagbrev her er du garantert jobb. Og har du et fagbrev har du gode muligheter til å bygge en interessant og allsidig karriere.

- På rekrutteringsfronten skjer det mye. Et av tiltakene vi har store forhåpninger til er den nye modulinndelte fagopplæringen. Et annet tiltak som har god effekt er kampanjer, som serveringsbransjens egen rekrutteringskampanje "Smak deg frem". Også grunnleggende kompetansetiltak i ulike bransjer, som kompetansestandarden for renhold, bidrar til å rekruttere og raskt få nye ansatte inn i yrket, sier Jorulf Brøvig Silde.

Se også:
2 av 3 NHO-bedrifter mangler folk med riktig kompetanse – 38 000 nye ansatte trengs

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt