Gi innspill til næringsministerens Forenklingsportal for næringslivet

Foto: Colourbox

Hjelp næringsministeren med å forenkle, slik at det blir mindre byråkratisk for deg å drive. I dag lanserte næringsminister Jan Christian Vestre en plan for å spare næringslivet for tid og kostnader. Vestre vil gjøre det enklere å drive og jobbe i næringslivet.

Regjeringen skal innen 2025 spare inn 11 milliarder kroner i kostnader knyttet til tiltak når det gjelder pålagte regler og utfylling av offentlige skjema.

– Det er bra at Vestre tar tak i dette, og involverer de som driver bedrifter for å komme fram til gode løsninger. Men næringsministeren må huske på at det er mange før ham som har hatt lignende ambisjoner, uten at den samla byrden på næringslivet har gått ned, sier adm. direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel

Økt administrativ byrde

Mange ledere opplever å bruke mer tid på administrasjon. Hele 60 prosent av bedriftene i NHO Service og Handel mener arbeidsbyrden har økt de to siste årene. Det kommer frem i en medlemsundersøkelse fra november 2023. Det er spesielt bedrifter innenfor bransjene Drift og service, Handel, og Bemanning og rekruttering at pessimismen er størst. Det er faktisk ingen bedrifter som opplever en positiv utvikling knyttet til mengden administrative oppgaver og aktiviteter.

På spørsmål om hva som har blitt verre svarer flertallet av bedriftene følgende:

  • Flere rapporteringskrav fra myndighetene, blant annet GDPR, Åpenhetslov, godkjenninger, revisjon og universell utforming.
  • Økt tidsbruk ift sykefraværsoppfølging
Si din mening

Har du konkrete tanker om tiltak som kan spare næringslivet for tid og for penger? Da har du mulighet til å gi dine innspill i Forenklingsportalen.

Tips for å øke mulighetene for at nettopp dine tiltak til løsninger kan bli tatt opp i dette arbeidet er for eksempel å synliggjøre

  • hvor det er doble rapporteringsforpliktelser
  • hvordan myndighetene kan gjenbruke dokumentasjon
  • manglende eller dårlige digitale løsninger
  • dårlig tilgjengelige offentlige tjenester (øker tidsbruken)

Dersom din bedrift kan indikere ekstrakostnadene for overflødige aktiviteter er dette også verdifull informasjon.  

Send gjerne kopi av innspillene til NHO Service og Handel,  slik at vi kan følge det opp i andre sammenhenger.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?