Forsikringsordning for naturskader evalueres

Publisert

#205

Illustrasjon: ColourBox.com.

NHO og skadesaneringsbransjen i NHO Service og Handel vil gi innspill til et lovutvalg som skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen.

Mandatet

Fungerer naturskadeforsikringsordningen etter hensikten?

Se mandatet her

Kristin Diserud Mildal representerer NHO-systemet i utvalget.

Den private naturskadeforsikringsordningen er innrettet slik at den som kjøper brannforsikring i Norge automatisk også er forsikret mot naturskade. Naturskadeforsikringsordningen har vist seg å fungere godt overfor allmennheten og forsikringstakerne, og den sikrer en god kriseberedskap ved naturskader.

– Det er likevel ønskelig å evaluere enkelte sider av ordningen med sikte på å kartlegge om den fungerer hensiktsmessig, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en pressemelding.

Forsikringsselskaper som plikter å erstatte naturskade, skal være medlemmer i en felles naturskadepool. Naturskadepoolen er kontaktledd mellom forsikringsselskapene og den statlige erstatningsordningen for naturskade ved Landbruksdirektoratet, og skal utlikne naturskadeerstatningen mellom selskapene. De elementene i naturskadeforsikringsordningen som nå skal utredes gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet.

Lovutvalget skal være ferdig inn utgangen av 2018.

Utvalget består av
  • Professor emeritus Hans Jacob Bull, Oslo (utvalgsleder)
  • Spesialrådgiver Morten Hønsen, Oslo
  • Direktør Hege Hodnesdal, Oslo (Finans Norge)
  • Advokat Olav Johansen, Tromsø
  • Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, Oslo (NHO) (bildet)
  • Seniorrådgiver Marit Lunde, Leikanger

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!