Ny app frigjør ressurser

Lena Vonka og Charles Skipperstøen viser frem appen

Lena Vonka og Charles Skipperstøen viser frem appen (Foto: Baard Fiksdal).

Du leser muntlig inn opplysninger syv ganger fortere enn du skriver med penn og papir. En ny teknologi utnytter dette og gjør jobben lettere og bedre. Det skjer i regi av et medlem i NHO Service.

Å gå nye veier og prøve seg frem er noe Lena Vonka har gode erfaringer med. Hun driver et bemanningsfirma i Oslo som har hatt suksess med formidling i av legesekretærer, samt en skrivestue som tar seg av journaler på oppdrag for sykehus rundt om i Norge. Virksomheten vokser nå med firmaet Cefalon som startet opp i høst. Firmaet driver med kurs og kompetansebygging for helsepersonell, men tar også i bruk en svensk teknologi som effektiviserer skrivetjenester.

- Gjennom NHO Service er vi med i prosjektet "Ringer i vannet" som har gitt oss god kontakt med attføringsbedriften Karea. Her tester vi nå ut en app for smarttelefoner som tar opp lyd og sender lydklipp til oss kryptert via en nettsky. Attføringsbedriften bruker dette til å dokumentere en rekke forhold knyttet til folk på attføring, forteller Lena Vonka.

Systemet brukes i Sverige av takstmenn innen skadesanering, forfattere av litteratur og andre yrkesgrupper. Nå er det Norge sin tur. Etter hvert som du finner data, ideer eller kommentarer leses disse inn, gjerne ute i felten hvor det er upraktisk å ta skriftlige notater.

Frigjør ressurser
- Vi tror teknologien vil være veldig interessant for mange bransjer.  Vi planlegger å prøve den ut i forsikringsbransjen. Det er godt verktøy for takstmenn, innen skadesanering og for andre som har store dokumentasjonsbehov.  Vi tror også at dette kan bidra til å frigjøre store ressurser for politi, militære og etterretningstjenester, sier Charles Skipperstøen. Han er leder av kurs og kompetansevirksomheten i Cefalon. Firmaet har som mål å omsette for to millioner kroner i året som kommer.

Får jobb
Kurs og kompetansevirksomheten tar sikte på å nå ut til ca 300 personer i året og tilbyr praktisk rettede kurs på 35 – 60 timer rettet mot helsesekretærer. Noen dekker kostnadene privat, mens andre har en arbeidsgiver eller fagforening som betaler regningene.  I andre tilfeller er det Nav eller kommunene som betaler kursutgiftene. De som gjennomfører kursene kan få jobb gjennom bemanningsvirksomheten.

- Som en start har vi nå kjørt to laboratoriekurs, samt et kurs som lærer deg å ta blodprøver. De som tar kursene er ofte studenter eller folk som ønsker å friske opp kunnskaper eller omskolere seg, sier Skipperstøen.

Bedriften har en avtale med Alere AS, som er verdens største leverandør av medisinsk utsyr.  Dette gir studentene adgang til å trene i et topp modere laboratorium på Kjelsås i Oslo. Cefalon har også signert en avtale med NKI slik at man vil tilby nettstudier av praktiske fag, som laboratorieoppgaver, journalskriving, skiftestue (sårbehandling) og trening i å bruke helsedatasystemet DIPS.