Rydder opp i misforståelse

Nyhet, Næringspolitikk, Frisør og velvære

Publisert

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund

De siste dagene har det vært en debatt om den nye frisørkjeden Cutters. På en eller annen måte handler debatten nå om hårvask. Dette er en misforståelse. La oss derfor gjøre følgende helt klart:

- NHO er imot tvungen hårvask av frisørkunder. Tvert imot: vi er for frihet til å velge om man vil ha håret vasket eller ikke og vi er for innovasjon og fri konkurranse, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund og hun fortsetter:

-Vi mener imidlertid at rammene for bedrifter må være helt tydelige og alle aktørene må konkurrere på like vilkår. I frisørbransjen har innlagt vann og en hårvaskeservant av hygieneårsaker alltid vært en selvfølge. Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår.