Frisørsalongen kuttet avfall med 70 prosent. - Vi blir målløse

Nyhet, Næringspolitikk, Frisør og velvære

Publisert

Kristin Blytt Davidsen er daglig leder i kjeden Ramsvik Frisør som har elleve salonger med over hundre ansatte i Bergen.

- På Xhibition har vi sortert og resirkulert store mengder avfall de siste to årene. Resultatet er så vellykket at vi nesten blir målløse. Nå skal våre øvrige avdelinger gjøre det samme, sier Kristin Blytt Davidsen i kjeden Ramsvik Frisør / Ramm Frisør.

Kristin Blytt Davidsen leder vårt medlem, kjeden Ramsvik Frisør / Ramm Frisør, som har elleve salonger med over hundre ansatte i bergensområdet. Frisørkjeden samarbeider med selskapet Zero Waste Norge AS, som hjelper små og mellomstore bedrifter med å redusere avfallsmengden og kutte kostnader.

Best i Norge?

- Så vidt vi vet er det pr. i dag ikke noen som har gjort tilsvarende prosjekt i vår bransje, sier Kristin Blytt Davidsen. Ramsvik & Ramm Frisører har valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som skal være fokusområder. Et av disse er nr. 12 – ansvarlig forbruk og produksjon.

- For 2 år siden kom vi i kontakt med Kristine Ullaland i Zero Waste Norge for å se hvilke muligheter vi hadde i vår virksomhet. Målet var å redusere mengden restavfall og øke resirkuleringsgraden. Vi gjennomførte derfor et pilotprosjekt i vår avdeling i Xhibition – resultatene var helt overveldende med 70% reduksjon i restavfall og betydelig økt resirkuleringsgrad mellom måling 1 og 2, og deretter kontrollmåling i runde 3, forteller Kristin Blytt Davidsen.

Satser i 10 salonger

- Med dette som bakteppe ønsket vi derfor å rulle ut satsingen i samtlige av våre avdelinger. Pandemien satte oss litt på vent, men denne høsten har vi igangsatt tilsvarende prosjekt i våre øvrige 10 salonger. Vi søkte også Vestland Fylke om tilskudd gjennom deres BIO-midler, og fikk støtte til prosjektet. Det har gjort oss i stand til å prioritere arbeidet i enda større grad enn vi ellers kunne gjort.

Prosjektet har blitt gjennomført gjennom grundig gjennomgang av den enkelte avdelings ressursbruk, rutiner for avfallshåndtering i alle soner i salongen, opplæring/bevisstgjøring og kunnskapsdeling med alle medarbeidere. Deretter er det satt detaljerte, konkrete mål for arbeidet.

- Vi har vært helt avhengige av samarbeid med huseiere og renovasjonsselskapene som server den enkelte lokasjon vi er leietaker i. Spesielt i problemstilling med farlig avfall har vi hatt noen utfordringer rundt returordninger, forteller Kristin Blytt Davidsen.

Den nyåpnede salongen i Skipet i Solheimsviken skalfor første gang prøve ut gjenbruk av engangshansker.

- Dette er nybrottsarbeid som bare det, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til, sier Kristin Blytt Davidsen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt