Nye eksempelsvenneprøver på plass: - Vi håper på lik gjennomføring for hele landet

Arbeidsgruppen for fornyelse av eksempelsamlingen har gjort en stor jobb for utarbeidelse av nytt materiale. Kristin Lerbrekk (FFF), Evy M. Lunde (NFVB) og Rina T. Barikmo Au (FFF). Janine Esperø Arraub (NFVB) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Arbeidsgruppen for fornyelse av eksempelsamlingen har gjort en stor jobb for utarbeidelse av nytt materiale. Kristin Lerbrekk (FFF), Evy M. Lunde (NFVB) og Rina T. Barikmo Au (FFF). Janine Esperø Arraub (NFVB) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: NFVB

I dag kan gjennomføringen av svenneprøven for frisør, se ulik ut etter hvor i landet du tar den. Det ønsker frisørbransjen å gjøre noe med. Etter en lang prosess, er nå alle forutsetninger på plass.

Kvinne

Administrerende direktør for NFVB, Anne Mari Halsan håper flere av fylkene kan få nytte av arbeidet som er lagt ned. Foto: NFVB

Det har lenge vært et ønske fra frisørbransjen om å få en felles mal og gjennomføring for svenneprøven. I samarbeid med Fagforbundet Frisørenes Fagforening, har Norske frisør- og velværebedrifter derfor utviklet nye svenneprøver tilpasset ny læreplan. Nå er prøvene klare til bruk for alle fylker som ønsker dette.

- Det ligger et omfattende arbeid bak. NFVB og FFF sin prosjektgruppe har jobbet jevnt og trutt siden 2022, både med å utvikle nye svenneprøver, rutine for gjennomføring, vurderingskriterier og informasjonsskriv til kandidatene. Nå jobber vi med å få ut informasjon om og forankre materialet i de ulike fylkene, uttaler administrerende direktør for NFVB, Anne Mari Halsan.

Også Det norske frisørlærerforbundet ble invitert, men valgte å takke nei til fast deltagelse. De har i stedet gitt innspill som referansegruppe.

Godt samarbeid

Så langt har Møre og Romsdal vært tidlig ute, med Merete Mikkelsen i spissen. Hun er daglig leder og eier av frisørsalongen Hårlokken. I tillegg representerer hun bransjeforeningen Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) i Møre og Romsdal med utdanning og kompetanse som sitt hovedfelt, samt er styremedlem i NHO Møre og Romsdal og sitter i Y-nemda.

- I Møre og Romsdal har det vært stor enighet om at nye eksempeloppgaver blir utarbeidet sentralt. De gode erfaringene fra sist det ble gjort, gir trygghet for lærebedrifter og prøvenemndsmedlemmer på at det er gjennomarbeidet oppgaver med gode vurderingskriterier med tanke på opplæringsplan, lover og forskrifter, utdyper hun.

Så langt har Møre og Romsdal vært tidlig ute, med Merete Mikkelsen i spissen. Foto: NFVB

Prosessen

Mikkelsen tok først kontakt med leder av prøvenemnda, opplæringskontor og opplæringsbedrifter i Møre og Romsdal. Her ble hun møtt med støtte til nasjonal utarbeidelse av nye eksempeloppgaver, både med tanke på kvaliteten dette sikrer og arbeid spart.

Deretter tok hun kontakt med Berit Brudeseth, fagansvarlig i fylket.

- De var også positive, og vi fikk bevilget midler til utarbeidelse sentralt. Jeg ønsker å skryte av fylket for et godt samarbeid og at de lytter til bransjen. De går foran som et godt eksempel, sier Mikkelsen.

Positivt for rekruttering

- Det er viktig at kandidater blir vurdert likt i fylkeskommunen og at svennebrevet er et bevis på at kompetansen kandidaten har oppnådd er vurdert på likt grunnlag. Ønsket er at kandidater blir vurdert likt nasjonalt og at svennebrevene som er delt ut i Norge er sensurert etter like kriterier. Dette hever kvaliteten på svennebrevene i frisørfaget, og seriøsiteten i bransjen, sier rådgiver hos Møre og Romsdal fylkeskommune, Berit Brudeseth.

Hun understreker at prøvenemnden i frisørfaget i Møre og Romsdal er en dedikert nemnd som ønsker kvalitet, og som sammen med bedriftene og Opplæringskontoret i frisør- og velværefag gjør en god jobb for bransjen.

- Frisører mangler også fagfolk og da må bransjen selv gjøre en innsats for å øke innsøking og ta godt vare på kandidatene til de oppnår sluttkompetansen, legger hun til. - Et godt utgangspunkt er da å ha utarbeidet sentrale eksempeloppgaver som er gjennomarbeidet oppgaver med gode vurderingskriterier med tanke på intern opplæringsplan, lover og forskrifter.

Arbeidsgruppen har bestått av:  

 • Evy M. Lunde, NFVB 
 • Janine Esperø Arraub, NFVB
 • Kristin Lerbrekk, FFF
 • Rina T. Barikmo Au, FFF 
Utrulling og bransjedag

Nå jobber Mikkelsen med å gjøre alle relevante aktører i Møre og Romsdal kjent med eksempeloppgavene og utarbeid materiell for gjennomføring av svenneprøven.

Under en bransjedag i Molde, presenterte nylig Mikkelsen prosjektet sammen med Evy Lunde som har sittet i arbeidsgruppen.

Her ble prøvenemndas medlemmer, lærere, fylket og opplæringsbedrifter invitert, slik at bransjen er bredt representert og alle får felles informasjon. Dette var viktig for Mikkelsen, slik at det ikke blir ulik tolkning av oppgave og gjennomføring. 

- Det var en flott dag der vi fikk stilt spørsmål og diskutert oppgavene og materialet, samt gjennomføringen av prøven. Videre må vi følge opp og evaluere gjennomføringen av de som går opp til nye svennebrev. Da vet vi om vi bør gjøre ytterligere endringer når prosjektgruppen møtes til høsten.

På spørsmål om hva som skal til for å lykkes i andre fylker, er svaret fra Mikkelsen soleklart:

- Det må et sterkt nettverk til. Når flere får samme informasjon, kan vi enklere bli enige om hva vi vil og ønsker videre, og hva som er best for bransjen og hver enkelt kandidat. I tillegg er god dialog med fylket helt avgjørende.

Eksempelsamling Svenneprøve LK2020 

Med bakgrunn i ny læreplan for VG3 og et ønske fra flere av bransjens aktører om å få på plass en felles gjennomføringsmodell, satte Norske-frisør og velværebedrifter (NFVB) og Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) ned en arbeidsgruppe for fornyelse av eksempelsamlingen. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag og utarbeidet materiell og utvikle en ny eksempelsamling for svenneprøver tilpasset den nye læreplanen. Arbeidsgruppen har nedlagt mye arbeid og etter flere runder med informasjon og innspill fra prøvenemnder, opplæringskontor og NFVB regionansvarlige er prøvene nå ferdigstilt for bruk.  
 

Følgende materiale er utarbeidet: 

 • Beskrivelse av prosess for gjennomføring av svenneprøve for kandidat og prøvenemnda
 • Informasjonsskriv til kandidat
 • Skjema om oppgaven til kandidaten
 • Kjennetegn på måloppnåelse 
 • Svenneprøve - oppgave 
 • Vurderingsskjema for prøvenemnd 

Les mer på frisørfaget.no

Kvinne
 • Vibeke Scheele Moe
 • Programsjef

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?