Dette mener vi om kompetanse

Dagens opplærings- og utdanningstilbud innen handelsnæringen er fragmentert, og mange unge har ikke oversikt over karrieremulighetene som finnes innen bransjen.

 

Kompetanse for dagens og morgendagens handelsnæring

Dagens opplærings- og utdanningstilbud innen handelsnæringen er fragmentert. Utvalgte undervisningssteder har enkeltkurs og enkelte tilbud tilknyttet handel.  Vi mener at en satsning for å samle og bygge opp et bredt opplærings- og utdanningstilbud innen handel, vil være sentralt for å sette retail som karrierevei på kartet og bygge omdømme.

Med fremvekst av kvalitet og retning på utdanninger og opplæring, vil vi sikre at vi har den kompetanse som er nødvendig nå og i fremtiden både innen teknologi og salg. Et felles miljø for handelsutdanning vil også gi næringen et løft og øke anseelsen og seriøsitet for handelsnæringen.

 

Karrieremuligheter innen praktiske fag

Ungdomsskolens fag om utdanningsvalg er en god anledning for elevene til å bli kjent med ulike yrker, også de praktiske yrkene som tradisjonelt har et svært lavt fokus i skolens utdanningsløp. Allerede i ungdomsskolen bør man i dag fortelle om mulighetene som ligger innen praktiske fag, og hvilke karrieremuligheter som finnes innen blant annet i handelen. Denne karriereveiledningen kan med fordel gjøres ved å trekke på næringslivet selv: De kan dele fra sin hverdag.

De små håndverksfagene er en viktig del av sirkulærøkonomien. I dag har håndverksfagene små og har en lav andel søkere, og hvor mange ender opp i andre yrker etter endt fagbrev / utdannelse. Vi mener det er essensielt at små håndverksfag som skredder, draktsyerske, møbelsnekker, salmaker og tilsvarende, får oppmerksomhet og vises frem som varig karrierevei. Utdanningsløp må vurderes fornyet sett i lys av sirkulærøkonomi og hvordan utdanningene nødvendigvis må være en viktig del av fremtidige ressurser for nye jobber innen denne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!