Utdanning

Bransjeprogram for detalj- og faghandelen

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. NHO Service og Handel, Handel og Kontor Norge, samt Virke samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud innenfor detalj- og faghandel. 

Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. Tilbudet innen detalj- og faghandel er åpent for alle ansatte, permitterte og arbeidsledige i bransjen. Bransjeforeningen Handel sitter i bransjeprogramstyret for fag- og detljhandel. 
Mer om Bransjeprogrammet

Faglige råd

Bransjeforeningen Handel er representert i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring. Dette består av partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Det skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen.

De faglige rådene er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet – ett faglig råd for hvert av de 10 utdanningsprogrammene for fag- og yrkesopplæringen. De faglige rådene gir råd til statlige utdanningsmyndigheter om spørsmål som gjelder fagene innenfor de respektive utdanningsprogrammene. De er også viktige bidragsytere for utvikling av kunnskapsgrunnlaget om fag- og yrkesopplæringen.

Bransjeforeningen Handel er representert i:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt