Bjørn Næss går til Oslo Handelsstand

Publisert

#205

Bjørn Næss i NHO Handel at han går til Oslo Handelsstandsforening (Foto: NHO).

Få dager før NHO Service avholdt sin ordinære generalforsamling, der sammenslåingen med NHO Handel endelig vedtas, fortalte direktør Bjørn Næss i NHO Handel at han går til Oslo Handelsstandsforening.

- Dette er et veldig naturlig tidspunkt å tenke nytt på, sier Bjørn Næss selv, som i 5 år har vært henholdsvis direktør for prosjektet handel i NHO og deretter direktør for NHO Handel.

Med bakgrunn som siviløkonom og med bred erfaring fra særlig dagligvarebransjen var han NHO-direktør Jonny Bernanders førstevalg som direktør for NHOs handelssatsing; Bjørn har vært partner i Hartmark Consulting og i Habberstad, begge med fokus på dagligvare, han har vært kjededirektør i Statoil Detaljhandel (nå Circle K), direktør i Coop Norge (dagligvare) og administrerende direktør i AC Nielsen Norge, som leverer omsetningsstatistikken til dagligvarehandelen. Bjørn tok Reitangruppen inn i Handel like etter at prosjektet ble opprettet i august 2012. Prosjektet ble sjøsatt som organisasjon etter sammenslåingen med NHO Håndverk i februar 2014.

I gode hender

- Det er lang tid til meg å være på ett sted, og jeg tenker at dette var et godt og trygt tidspunkt å forlate organisasjonen, mener han. - NHO Service ledes av Anne-Cecilie Kaltenborn, som gjør en glimrende jobb. At hun nå også tar over ansvaret for handel, bidrar både til effektivitet og til at vi kan integrere de to organisasjonene på en god og smidig måte. NHO Handel har flere ansatte som nå går inn i landsforeningen NHO Service, de er alle veldig kompetente og dyktige og møter en tilsvarende dyktig og kompetent gjeng. Jeg har liten tvil om at det derfor skal gå helt smertefritt, smiler han.

Lang fusjonsprosess

- Jeg er først og fremst svært glad for at vi endelig har fått til den fusjonen som som allerede før min ansettelse lå i kortene, sier Næss. - NHO har 20 landsforeninger. Flere av disse vil ha fordeler av å slå seg sammen, og det er en kontinuerlig diskusjon som pågår i Styrer og generalforsamlinger. Vi har relativt nylig hatt en større fusjon i fellesskapet blant matprodusentene, og det er helt naturlig at vi tok initiativ til å være neste på listen. Fusjonen har tatt tid, men er et resultat av at ulike kontigentordninger skal tilpasses og at NHO Service midt i prosessen byttet direktør. Slike prosesser tar tid og skal gjennom i styrer og generalforsamlinger.

NHO Handel sa før sommeren ja til fusjonen på sin Generalforsamling, og NHO Service har sagt ja til planene på sin ekstraordinære generalforsamling. Det vedtaket som nå gjenstår vil vi vite svaret på om to dager, men er nærmest å regne for en formalitet, påpeker Næss.

Vokst opp i varehandel
At Bjørn Næss nå går inn i Oslo Handelsstand er mer enn naturlig, han som er vokst opp i handelen. Ringen er sluttet fra den gang han hadde sommerjobb i butikk på Karl Johan til han nå overtar ærverdige Oslo Handelsstand, nettopp på Karl Johan.