NHO Service og Handel

Innhold

Offentlig utredning sier nei til søndagsåpne butikker

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

Kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kulturminister Linda Hofstad Helleland tok torsdag denne uken i imot NOU 2017:17 "På ein søndag?" fra utvalgsleder Erling Lae. (Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

-Bransjen blir hørt. Det er ikke flertall på Stortinget for søndagsåpne butikker, sier Bjørn Næss i NHO Service og Handel.

Om utredningen

NOU 2017: 17. På ein søndag? — Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar. Utvalget har vurdert gjeldende regulering av åpningstider på søn- og høytidsdager og foreslått endringer i helligdagsloven § 5.

Mer her

– Et bredt flertall i utvalget har samlet seg om ett forslag, tross ulike prinsipielle utgangspunkt. Det er jeg glad for, sier utvalgsleder Erling Lae som torsdag leverte utredningen om søndagsåpne butikker til kulturministeren.

– Jeg vil takke utvalget for at de tok på seg oppdraget og for den grundige jobben de har gjort, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding. Mer her

Massiv motstand

Det ble i 2016 fremmet et forslag fra Regjeringen om å endre Lov om Helligdagsfred, slik at butikker kan holde åpent på søndager. Forslaget møtte massiv motstand. Basert på medlemsundersøkelser var nærmere 80 prosent av våre medlemmer innenfor Handel negativt innstilt til de foreslåtte endringene.

Kulturdepartementet gjennomførte en høring i 2016, med overveldende negativ respons til å endre Lov om Helligdagsfred. Kulturminister Linda Hofstad Helleland nedsatt et offentlig utvalg, som skulle levere en grundig gjennomgang av lovverket som regulerer søndagshandel. Utvalget var bredt sammensatt av politikere, interessenter og organisasjoner. NHO Handel har vært representert i utvalget med Bjørn Næss.

Grundig arbeid

- Når utvalget publiserer rapporten fra utvalgsarbeidet, er det en glede å konstatere at bransjen blir hørt, sier Bjørn Næss.

Gjennom et meget grundig arbeid og gjennomgang av konsekvenser ved endring, samt kartlegging av praksis i Sverige og Danmark, er flertallet i utvalget åpen for å se på noen forenklinger av unntaksbestemmelsene i Lov om Helligdagsfred, men det er ikke flertall i Stortinget for å endre loven i retning av å gi full åpning av butikker på søndager. Dette er gledelig.

Utvalget er splittet i syn på graden av endringsvilje i denne loven. NHO Handel, Virke og HK (Handel og Kontor/LO), som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere i varehandelen, er enige om at loven ikke bør endres. Andre deler av utvalget har vært opptatt av sterkere liberalisering av lovverket.

- At det kan være behov for noen mindre tilpasninger av unntaksreglene, forenkling og modernisering, er det liten tvil om sier Bjørn Næss. Utvikling av netthandel, bransjeglidning og åpenbare konkurransevridende unntaksregler, er det behov for å endre på.

Økte kostnader

-Vårt hovedargument hele tiden har vært de økonomiske utfordringene med en kombinasjon av forventet uendret omsetning og økte kostnader for arbeidskraft på søndager. Dette er svært skadelig for varehandelen, og må resultere i økte priser og/eller flere konkurser.

-Det er gjennom en rekke meningsmålinger blitt synliggjort at også et flertall av forbrukerne ikke ønsker søndagsåpne butikker. Det er derfor ikke bare et politisk flertall på Stortinget, som ønsker videreføring av dagens lovgivning.

-Her er arbeidstakere, arbeidsgivere og forbrukere helt enige om at dagens ordning fungerer bra, og med noen mindre justeringer, opplever vi at bransjen blir hørt, avslutter Bjørn Næss.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!