NHO Service og Handel

Innhold

Handelens Miljøfond

Nyhet, Handel

Publisert

miljøfond

miljøfond

Handelens Miljøfond startet i 2018 og vil bruke 300 - 400 millioner kroner i årlig for å hindre forsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast.

Medlemmer i Handelens Miljøfond betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose, som skal brukes til disse formålene.  Innen utgangen av 2018 er det lovpålagt gjennom et EU-direktiv at butikker må ta betalt for plastbæreposer. Alle EØS- land må iverksette tiltak basert på dette EU-direktivet, mange land har allerede innført avgifter og detaljerte forskrifter. 

Næringslivet, herunder Virke og NHO Service og Handel har etablert Handelens Miljøfond som et konstruktivt alternativ til en statlig avgift på plastbæreposer. Handelens Miljøfond er organisert som en uavhengig forening, og er næringslivets verktøy for å redusere bruk av plastbæreposer og miljøproblemer som er forbundet med bruk av plast.

Hvem kan være medlem?

Handelens Miljøfond vil være åpent for medlemmer fra kjeder og butikker som selger plastbæreposer til forbrukere. Kontingenten vil være 50 øre per plastbærepose, og bli hentet inn på samme måte som gjenvinningsvederlaget til Grønt Punkt Norge og andre returselskaper. Det vil i de fleste tilfeller være plastbæreposeprodusent/importør som på vegne av medlemmet betaler kontingenten til Handelens Miljøfond via returselskapet.

Medlemsbetingelser

Alle butikker kan selv bestemme utsalgsprisen på plastbæreposene, men butikker og kjeder som er medlemmer i Handelens Miljøfond skal betale inn 50 øre per plastbærepose til fondet. Hvordan skal pengene brukes?

Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil gå til å:

 • støtte miljøtiltak innen forebygging og opprydding av plastforsøpling, ikke minst knyttet til marin forsøpling
 • redusere plastbæreposeforbruket
 •  øke ressurseffektiviteten gjennom å støtte tiltak som bidrar til økt gjenvinning av plast

Uavhengige eksperter vil gi råd om hvordan midlene skal brukes, slik at de kommer best mulig til nytte.

Hvordan melde seg inn i Handelens Miljøfond?

Når oppstart er bestemt, skal det være enkelt å melde seg inn. Informasjon om Handelens Miljøfond og oppstart vil bli sendt ut gjennom returselskaper, poseimportører/produsenter, Virke og NHO Service og Handel.

Du blir medlem ved å sende en e-post til post@handelensmiljofond.no 
Mer om ordningen:  www.handelensmiljofond.no

 1. Nyhet, Handel handel, miljø, handelspolitikk, miljøfond

  Handelens Miljøfond gir bort 25 millioner mot plastforsøpling i Norge

  Handelens Miljøfond lyser ut 25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Fra og med den 27. august kan alle som jobber med å redusere plastforsøpling søke om støtte. Dette er fondets andre utlysning, og målet er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Handel handel, miljø, handelspolitikk, kvalitet, miljøfond

  Rydder søppel før fuglene kommer

  Handelens Miljøfond støtter nå ryddeaksjoner over hele landet som skal sørge for søppelfrie hekkeområder før fuglene kommer.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Handel handel, miljø, kvalitet, handelspolitikk, miljøfond

  Plastposeavgift sponser barneteater

  – Helt magisk! Barna har gledet seg lenge og var i ekstase. De fikk en fin innføring i problemene omkring plast i havet. Vi skal videreføre temaet i et større miljøprosjekt, sier styrer Tilla Wike Schmidt i Humlen Montesorri Barnehage i Oslo.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!