NHO Service og Handel

Innhold

Handelens Miljøfond – for bedrifter som tar miljøansvar

Nyhet, Handel

Publisert

kjøpmann

Foto: ColourBox.com

Handelens Miljøfond startet 15. august 2018 og vil bruke 300 - 400 millioner kroner i året til å redusere plastposebruk, redusere forsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast.

Det vil bli utlyst midler

 • Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil gå til å støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket, støtte tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt men også internasjonalt, og støtte tiltak som styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, for eksempel plastgjenvinning.
 • Uavhengige eksperter har gitt Handelens Miljøfond råd om hvordan midlene bør anvendes, slik at de kommer best mulig til nytte for miljøet. Det vil bli utlyst midler i løpet av høsten 2018.
 • Handelens Miljøfond er åpent for medlemmer fra samtlige kjeder og butikker i dagligvare-, fag- og servicehandel som selger plastbæreposer til forbrukere. Butikker bestemmer selv utsalgsprisen på plastbæreposene, men butikker og kjeder som er medlemmer i Handelens Miljøfond, må betale inn 50 øre per plastpose til fondet.

Mer her

Medlemmer i Handelens Miljøfond betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose, som skal brukes til disse formålene.  Innen utgangen av 2018 er det lovpålagt gjennom et EU-direktiv at butikker må ta betalt for plastbæreposer. Alle EØS- land må iverksette tiltak basert på dette EU-direktivet, mange land har allerede innført avgifter og detaljerte forskrifter. 

Næringslivet, herunder Virke og NHO Service og Handel har etablert Handelens Miljøfond som et konstruktivt alternativ til en statlig avgift på plastbæreposer. Handelens Miljøfond er organisert som en uavhengig forening, og er næringslivets verktøy for å redusere bruk av plastbæreposer og miljøproblemer som er forbundet med bruk av plast.

Hvem kan være medlem?

Handelens Miljøfond vil være åpent for medlemmer fra kjeder og butikker som selger plastbæreposer til forbrukere. Kontingenten vil være 50 øre per plastbærepose, og bli hentet inn på samme måte som gjenvinningsvederlaget til Grønt Punkt Norge og andre returselskaper. Det vil i de fleste tilfeller være plastbæreposeprodusent/importør som på vegne av medlemmet betaler kontingenten til Handelens Miljøfond via returselskapet.

Medlemsbetingelser

Alle butikker kan selv bestemme utsalgsprisen på plastbæreposene, men butikker og kjeder som er medlemmer i Handelens Miljøfond skal betale inn 50 øre per plastbærepose til fondet. Hvordan skal pengene brukes?

Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil gå til å:

 • støtte miljøtiltak innen forebygging og opprydding av plastforsøpling, ikke minst knyttet til marin forsøpling
 • redusere plastbæreposeforbruket
 •  øke ressurseffektiviteten gjennom å støtte tiltak som bidrar til økt gjenvinning av plast

Uavhengige eksperter vil gi råd om hvordan midlene skal brukes, slik at de kommer best mulig til nytte.

Hvordan melde seg inn i Handelens Miljøfond?

Når oppstart er bestemt, skal det være enkelt å melde seg inn. Informasjon om Handelens Miljøfond og oppstart vil bli sendt ut gjennom returselskaper, poseimportører/produsenter, Virke og NHO Service og Handel.

Du blir medlem ved å sende en e-post til post@handelensmiljofond.no 
Mer om ordningen:  www.handelensmiljofond.no

 1. Nyhet, Handel miljøfond, miljø

  Rasmus Hansson skal lede Handelens Miljøfond

  Rasmus Hansson er ansatt som daglig leder i Handelens Miljøfond. – Vi har fått en erfaren og kunnskapsrik leder og er svært glade for å få Rasmus Hansson med på laget, sier styreleder Peter Sundt.

 2. Nyhet, Handel handel, miljø, miljøfond

  Handelens Miljøfond søker medarbeidere

  Handelens Miljøfond (HMF) søker daglig leder, fagsjef, økonomisjef og kommunikasjon- og salgssjef.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Handel arendalsuka, handel, miljø, miljøfond, kvalitet

  Milliongave til frivilling innsats mot plastforsøpling

  Handelens Miljøfond gir 2,5 millioner til frivillige som jobber mot forsøpling langs norskekysten. Gaven markerer oppstarten av fondet, som har som mål å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere bruken av plastbæreposer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!