NHO Service og Handel

Innhold

Handelens Miljøfond

Nyhet, Handel

Publisert

miljøfond

miljøfond

Handelens Miljøfond startet i 2018 og vil bruke 300 - 400 millioner kroner i årlig for å hindre forsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast.

Medlemmer i Handelens Miljøfond betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose, som skal brukes til disse formålene.  Innen utgangen av 2018 er det lovpålagt gjennom et EU-direktiv at butikker må ta betalt for plastbæreposer. Alle EØS- land må iverksette tiltak basert på dette EU-direktivet, mange land har allerede innført avgifter og detaljerte forskrifter. 

Næringslivet, herunder Virke og NHO Service og Handel har etablert Handelens Miljøfond som et konstruktivt alternativ til en statlig avgift på plastbæreposer. Handelens Miljøfond er organisert som en uavhengig forening, og er næringslivets verktøy for å redusere bruk av plastbæreposer og miljøproblemer som er forbundet med bruk av plast.

Hvem kan være medlem?

Handelens Miljøfond vil være åpent for medlemmer fra kjeder og butikker som selger plastbæreposer til forbrukere. Kontingenten vil være 50 øre per plastbærepose, og bli hentet inn på samme måte som gjenvinningsvederlaget til Grønt Punkt Norge og andre returselskaper. Det vil i de fleste tilfeller være plastbæreposeprodusent/importør som på vegne av medlemmet betaler kontingenten til Handelens Miljøfond via returselskapet.

Medlemsbetingelser

Alle butikker kan selv bestemme utsalgsprisen på plastbæreposene, men butikker og kjeder som er medlemmer i Handelens Miljøfond skal betale inn 50 øre per plastbærepose til fondet. Hvordan skal pengene brukes?

Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil gå til å:

 • støtte miljøtiltak innen forebygging og opprydding av plastforsøpling, ikke minst knyttet til marin forsøpling
 • redusere plastbæreposeforbruket
 •  øke ressurseffektiviteten gjennom å støtte tiltak som bidrar til økt gjenvinning av plast

Uavhengige eksperter vil gi råd om hvordan midlene skal brukes, slik at de kommer best mulig til nytte.

Hvordan melde seg inn i Handelens Miljøfond?

Når oppstart er bestemt, skal det være enkelt å melde seg inn. Informasjon om Handelens Miljøfond og oppstart vil bli sendt ut gjennom returselskaper, poseimportører/produsenter, Virke og NHO Service og Handel.

Du blir medlem ved å sende en e-post til post@handelensmiljofond.no 
Mer om ordningen:  www.handelensmiljofond.no

 1. Nyhet, Næringspolitikk, Handel miljø, miljøfond

  Handelens Miljøfond gir største enkeltbidrag i TV-aksjonens historie

  TV-aksjonen har gjennom tidene samlet inn mange milliarder til viktige saker. Men ingen i aksjonen kan huske et større enkeltbidrag enn det WWF får i år.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Handel miljø, miljøfond, handel, handelspolitikk

  Spytter inn 100 millioner på å rydde Norge for plast: – Kan ikke overlate alt til skoleklasser

  Takket være Handelens Miljøfond er et nytt prosjekt i gang som vil profesjonaliserer strandryddinga langs kysten. Pengene fra plastposeavgiften skal brukes til å renske opp nær halvparten av kystlinja innen 2023, melder NRK.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Handel handel, miljø, miljøfond

  100 millioner kroner til nye løsninger for miljø og plast

  Handelens Miljøfond lyser ut over 100 millioner kroner til nye idéer og prosjekter. Fondet er nå Norges største i sitt slag og har delt ut over 260 millioner kroner til ulike rydde-, innovasjons- og forskningsprosjekter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!