Stortingsmelding om handelsnæringen: Dette er de viktigste sakene for NHO Service og Handel

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

#205

Leif Bache-Mathiesen (til venstre), fagsjef for Handel i NHO Service og Handel og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NHO Service og Handel har denne uken hatt møte med embetsverket i Nærings- og Fiskeridepartementet vedrørende den kommende stortingsmeldingen om handelsnæringen.

Meldingen legges frem rundt årsskiftet og er den første stortingsmelding om varehandelen.

Handelsnæringen er den største sysselsetteren i privat næringsliv med 380.000 ansatte og er inngangsport til arbeidslivet for mange. Handelsnæringen har vært en viktig bidragsyter til produktivitetsveksten i norsk økonomi de siste tiårene og bidrar til 9 prosent av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge.

Meldingen beskriver den store omstillingen næringen går igjennom. Handelsnæringen må som vi alle vet omstille seg, men utviklingen stiller også nye krav til myndighetene. Økt internasjonal konkurranse gjør at internasjonal regulering får økt betydning for handelsnæringen. Det pågår regelverksutvikling for felles løsninger på europeisk nivå som vil ha betydning for norsk handelsnæring. Mange av forslagene blir omtalt i meldingen.

NHO Service og Handel var tydelig på følgende saker:

  1. Subsidieringen av utenlandske nettbutikker på bekostning av norsk handel, må opphøre nå.
  2. Ikke utsett varehandelen for særnorske reguleringer. A: Reguleringer innen helse, miljø, forbrukerrettigheter mm må skje på (minimum) europeisk nivå. B: Også reguleringen av franchise må være på linje med EU.
  3. Forbedre næringspolitikken innen handel.
  4. En streng konkurranselov som også håndheves – herunder slår ned på prisdiskriminering.

Oppsummeringen fra embetsverket var at meldingen ønsker å synliggjøre viktigheten av å støtte næringen i omstillingsprosessen den nå gjennomfører innenfor bærekraftige rammer. Dette innebærer:

  1. at reguleringer fra myndighetene legger til rette for at næringen kan utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller.
  2. at norsk handelsnæring står rustet til å møte konkurransen fra utenlandske aktører - og til å utnytte de mulighetene som e-handel gir til å konkurrere i det internasjonale markedet.
  3. at satsingen på digital kompetanse - både i utdanningen og i etterutdanningen - fortsetter slik at norsk næringsliv og varehandel kan utvikle og ta i bruk ny teknologi.
  4. en streng konkurranselov som håndheves effektivt av konkurransemyndighetene.
  5. en innovasjonspolitikk som bidrar til nye løsninger som ellers ikke ville blitt utviklet og stimulere til økt konkurranse og nyskaping.
  6. at næringen utvikler bærekraftige forretningsmodeller, bidrar til sirkulær økonomi og til at forbrukerne tar miljøvennlige valg.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!