NHO Service og Handel

Innhold

Tre tiltak som kan hjelpe norsk netthandel

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn er leder av NHO Service og Handel.

- I løpet av to uker har to fyrtårn innen norsk netthandel måtte gi opp. Det kan være på sin plass å minne om at rene netthandelsaktører denne bransjen ikke får lov til å konkurrere på like vilkår med andre, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Vår medlemsbedrift Marked.no, og nå sist Brødboksen.no, har det til felles at de måtte gi opp til tross for at kundene elsket dem. Årsakene er sammensatte, og det skulle trolig mer til enn like konkurransevilkår for at virksomhetene skulle ha overlevd. Likevel er det på sin plass å minne om at norsk netthandel diskrimineres sammenlignet med fysiske butikker – og sammenlignet med utenlandske konkurrenter. Norge går i dag glipp av innovasjon, arbeidsplasser og store skatteinntekter ved at norsk netthandel har dårligere vilkår enn konkurrentene.  Dessuten rammer det oss som forbruker – både på mangfold og pris - at konkurransen i det norske markedet blir dårligere, særlig gjelder dette matvarehandel.

Her er tre tiltak:

• Salg av alkohol på nettet

Norsk matvarebutikker på nett får ikke lov til å levere øl med mindre de har kommunalt løyve. En kommune kan avslå uten å begrunne vedtaket, og selv om alle fysiske matvarebutikker i kommunen får lov til å selge. Dette skaper unødig byråkrati. I stedet burde matvareaktører på nett kunne få et nasjonalt løyve for å levere alkohol inntil 4,7 prosent på døren, slik Vinmonopolet i dag har på alkohol inntil 60 prosent.

• Momsfritak på netthandel fra utlandet

Fribeløpet på 350 kroner for handel på nett fra utlandet, undergraver oppbyggingen av norsk handel generelt, men i særlig grad netthandel. Vår medlemsbedrift Komplett.no er overbevist om at de vil få betydelig større omsetning hvis denne grensen ble fjernet. Argumentene for grensen er få og vi ønsker kun like konkurransevilkår med utenlandske aktører for å opprettholde sysselsetning i norsk handel.

• Grensehandel og taxfree

Norge taper mange tusen arbeidsplasser og store skatteinntekter på den store tax free-kvoten for alkohol, og på stadig økende prisforskjell på matvarer mellom Norge og Sverige.

Grensehandel spesielt med Sverige er stigende og forventes å utgjøre en omsetning på ca. 16 milliarder kroner i 2017. Med en årlig vekst på ca. 20%, skulle vi gjerne sett tiltak som bremset utviklingen. Taxfree-handel spesielt på alkohol, men handel generelt er også sterkt økende. For alkoholholdige drikker og tobakk forventes ca. 20 prosent av totalmarkedet i Norge å være taxfree handel. Vi har over lengre tid påpekt for partiene og politikere at grensehandel og taxfree-handel utgjør et stort og økende problem, dette er ikke konkurranse på like vilkår. For norsk varehandel utgjør dette store tap i omsetning, og det anslås å representere ca. 15.000 årsverk. Vi mener taxfree kvoter på alkohol bør fjernes, at avgiftspolitikken på alkohol harmoniseres med Sverige og at det det gjøres en gjennomgang av sukkeravgifter og landbrukspolitikken med mål om harmonisering i forhold til våre naboland og EU.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!